Zaustaviti usvajanje prostornog plana Crne Gore

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) daju punu podršku kolegama i koleginicama iz nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine u njihovim naporima da utiču na očuvanje najbitinijeg resursa Crne Gore – njenog prostora… Zaustaviti usvajanje prostornog plana Crne Gore – (pdf)

Predsjednik Skupštine treba da poštuje građane i civilni sektor

Nevladine organizacije koje su imenovale članove/ce Savjeta RTCG pozivaju Predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da jasno obrazloži i precizno kaže koje su to NVO „prikrivene političke partije“ i koje to NVO smatra „stvarnim reprezentima civilnog i nevladinog sektora”… Predsjednik Skupštine treba da poštuje građane i civilni sektor – (pdf)

Da li građani moraju da poštuju zakone

Nevladine organizacije pozivaju poslanike Skupštine Crne Gore da objasne građanima poruku koju su poslali kršeći Zakon o javnim radio-difuznim servisima RTCG odbijajući da potvrde imenovanje članova/ca Savjeta RTCG iz nevladinih organizacija, Univerziteta, Instituta za medije i sindikalnih organizacija… Da li građani moraju da poštuju zakone – (pdf)

Skupština krši sopstvene zakone i suprostavlja se preporukama EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost povodom iznova demonstrirane samovolje crnogorske Skupštine. Umjesto da uvaži glas civilnog društva i verifikuje njegove predstavnike za Savjet, Skupština je odbila kandidaturu svih predstavnika civilnog sektora, suprotno preporukama Evropskog parlamenta… Skupština krši sopstvene zakone i suprostavlja se preporukama EU – (pdf)

EU poslije Lisabona i perspektiva zapadnog Balkana

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program “Forum Škola evropskih integracija” organizuje. PANEL DISKUSIJU na temu EVROPSKA UNIJA POSLIJE LISABONA I PERSPEKTIVA ZAPADNOG BALKANA Gosti/panelisti:… »

Novce koriste – odgovore ne daju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava čuđenje zbog izostanka odgovora Skupštine Crne Gore na ponovljeni zahtjev za pristup informacijama koji joj je upućen 27.11.2007, a na koji, u zakonskom roku, nijesmo dobili odgovor… Novce koriste – odgovore ne daju – (pdf)

Evropski parlament i njegova uloga u procesu proširenja EU

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program “Forum Škola evropskih integracija” organizuje. PANEL DISKUSIJU na temu EVROPSKI PARLAMENT I NJEGOVA ULOGA U PROCESU PROŠIRENJA EU… »