Oglas za polaznike VII i VIII generacije Škole mladog liderstva

CGO raspisuje OGLAS za polaznike/ce VII i VIII generacije ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA Škola će trajati tri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom nedjeljno, u trajanju od dva sata sata. Sve troškove pokriva CGO, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje. Pravo učešća… »

Zajedničko saopštenje za javnost Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, Sigurne ženske kuće i Preporoda

NVO zajednički konstatuju da je ovo prvi grupni sastanak NVO na koji su pozvane od strane ovog državnog organa, da ta činjenica zaslužuje pohvalu i nagovještaj novog otvorenog pristupa u postupanju uprave ZIKS… Zajedničko saopštenje za javnost Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, Sigurne ženske kuće i Preporoda – (pdf)

KOREKOM povodom odluke Savjeta RTCG o zahtjevu da RTCG prikaže film “Rat za mir” autora Koče Pavlovića o opsadi Dubrovnika

Danas smo primili zvanično obavještenje i zapisnik Savjeta RTCG sa sjednice na kojoj je povodom našeg zahtjeva da se devetnaesta godišnjica početka opsade Dubrovnika obilježi prikazivanjem filma “Rat za mir” autora Koče Pavlovića,… KOREKOM povodom odluke Savjeta RTCG o zahtjevu da RTCG prikaže film “Rat za mir” autora Koče Pavlovića o opsadi Dubrovnika – (pdf)

Ako varaš, prevarićeš se

Veliki je jaz između onog što bi najstarija akademska institucija trebala biti i što jeste, a još veći jaz između našeg i evropskog visokog obrazovanja, a to će nam biti jedno od prvih pregovaračkih poglavlja koje ćemo pregovarati sa EU. Da li neko misli o tome već sada ili ćemo onda kada nam to dođe… »