Zašto kasne naknade korisnicima programa stručnog osposobljavanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje na problem neisplaćivanje naknada korisnicima „Programa stručnog osposobljavanja“ koji su 15. januara počeli sa radom i čiji su poslodavci do 4. februara dostavili nadležnim institucijama zaključene ugovore i izvještaje o stručnom osposobljavanju, čime su se stekli uslovi za isplatu polumjesečnih naknada ovim licima.

Podsjećanja radi, Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, utvrđena je obaveza poslodavaca da Upravi za kadrove, odnosno Zavodu za zapošljavanje, dostavljaju izvještaje o obavljanju stručnog osposobljavanja korisnika, najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec, čime se stvaraju uslovi za obračun novčane naknade, koja se isplaćuje do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. Korisnici programa primaju naknadu u iznosu od 50% prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu, a za potrebe realizacije ovog projekta Vlada je u 2013. godini obezbijedila 10 miliona eura.

CGO na osnovu prikupljenih informacija, ali i ličnih iskustava korisnika koji odrađuju pripravnički staž u ovoj organizaciji, zaključuje da Ministarstvo finansija nije izmirilo naknade prema korisnicima Programa čiji su poslodavci blagovremeno dostavili traženu dokumentaciju. Naime, korisnicima Programa, čiji su poslodavci blagovremeno dostavili pomenutu dokumentaciju (tj. Zavodu za zapošljavanje i Upravi za kadrove), januarske naknade nijesu obračunate čime se krši Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Iako je krajnji rok za isplaćivanje naknada korisnicima Programa bio 10. februar 2013. januarske naknade nijesu isplaćene ni nakon deset dana od predviđenog roka.

CGO zahtjeva da se na najozbiljniji mogući način pristupi rješavanju ovog problema i da se pokrene pitanje utvrđivanja odgovornosti za neisplaćivanje naknada korisnicima “Programa stučnog osposobljavanja” koji su na vrijeme ispunili svoje obaveze prema nadležnim organima. Ovo je posebno važno u kontekstu otvorenih priča o manipulaciji ovakvim programima u predizborne svrhe, ali i već pokrenute predsjedničke kampanje.

Vladimir Vučković, Asistent na programima