Institucije EU na svom veb-sajtu objavile screening izvještaje

CGO pozdrаvljа sа velikim zаdovoljstvom vijest dа su tzv. screening izvještаji zа pregovaračka poglаvljа 23 (Prаvosuđe i osnovnа prаvа), 24 (Prаvdа, slobodа i bezbjednost) i 25 (Nаukа i istrаživаnje), učinjeni dostupnim na veb-sajtu Evropske komisije, i poziva na aktivan angažman crnogorskih vlasti za brz prevod tih dokumenata na crnogorski jezik, čineći ih time dostupnim široj javnosti u Crnoj Gori.

Screening izvještaji su ključni dokumenti koje izrađuje Evropska komisija na kraju eksplanatornih i bilateralnih sastanaka. U obliku dostupnom za javnost, oni nam predstavljaju stepen usklađenosti države sa pravnom tekovinom EU, kao i kapacitet sprovođenja, ali i daju preporuke za dalje korake. Takođe, sadrže procjenu članica EU o kapacitetu države u pogledu svakog poglavlja: ovaj dio, doduše, jeste i ostaje striktno povjerljiv. Dijelovi koji jesu dostupni javnosti, međutim, bili su dugo držani isključivo kao interni i povjerljivi dokumenti u okviru crnogorskih i institucija EU, još od vremena kada su izrađeni u novembru 2012. i dati samo državnim zvaničnicima u crnogorskim radnim grupama i institucijama u decembru iste godine. Sve do sada, nikakva riječ nije došla od strane ovih institucija povodom sadržaja ovih screening izvještaja, što ne šalje dobru poruku u dijelu transparentnosti ovog važnog procesa.

Crnogorski mediji su prethodne sedmice objavili neke izvode screening izvještaja o poglavljima 23 i 24, dok ova informacija još nije bila objavljena, ističući time jaz koji postoji u transparentnosti i proceduri dostupnosti podataka crnogorskoj javnosti o procjeni Evropske unije o Crnoj Gori i koracima koje država mora preduzeti kako bi otvorila prethodno pomenuta poglavlja.

Sada kada screening izvještaji jesu dostupni, u onom dijelu koji je za javnu upotrebu, CGO procjenjuje da je od izuzetnog značaja da crnogorske institucije aktivno pristupe njihovom prevođenju na crnogorski jezik, čime bi obezbijedili širi pristup javnosti informacijama, povećavajući ukupan stepen transparentnosti procesa u dogledno vrijeme. Kao što je već više puta naglašeno od različitih subjekata, proces evropskih integracija nije i ne može biti shvaćen kao proces “odozgo prema dolje”, koji vode samo institucije, već građani i građanke moraju biti informisani i o najnovijim dešavanjima o napretku u tom smjeru. Dostupnost informacija i zvaničnih dokumenata na oba jezika, engleskom i crnogorskom, je stoga ključna.

Chiara Gaia Iascone, Saradnica na programima