Sve indicije o nezakonitim radnjama na UCG treba istražiti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) nije iznenađen što je situacija na Univerzitetu Crne Gore (UCG) dovela do eskalacije ozbiljnih problema, koji su dugo biti ignorisani od  strane  rukovodstva  UCG,  ali  i  nadležnih  inspekcijskih  i  istražnih  organa.  U  tom pravcu, CGO je godinama ukazivao na potrebu da se tužilaštvo i policija počnu baviti pitanjima za koje i javnost izražava svoju zabrinutost, jer se UCG u medijima sve češće pronalazi  u  tekstovima  o  skandalima  a  rijetko  o  onom  što  bi  trebao  biti  doprinos  ove visoko-obrazovne ustanove razvoju društva.

Najnovije informacije o kratkoročnoj blokadi računa UCG dodatno podržavaju naše navode o neodgovornosti predsjednika Upravnog odbora i rektora, koji su bili na čelu ove institucije u vrijeme zaključenja štetnih ugovora, između ostalih i sa “Krolingom”, odlučivanja o spornim ugovorima i aneksima, podizanja kredita i prezaduživanja bez plana, koje radnje su nanijele nenadoknadivu štetu UCG kao finansijsku tako i kredibilnu. CGO podsjeća da nikad nijesmo uspjeli dobiti kopije tih ugovora, za što je rukovodstvo UCG dalo obrazloženje da je ekonomski interes pojedinaca sa kojima su sklapani ti ugovori veći od interesa javnosti da zna kako se trošio budžetski novac!?

Ostaje nejasno i ko će konačno biti odgovoran za loše poslovanje UCG. Odnosno, da li će se u ovom slučaju pozvati na odgovornost sadašnje rukovodstvo UCG, ako bi se recimo primijenilo rješenje analogno slučaju Pravnog fakulteta kada je dužnosti razriješen dekan prof. Drago Radulović zbog lošeg poslovanja i kontraverznih radnji njegovog prethodnika prof. Ranka Mujovića. Sadašnje rukovodstvo UCG je u više navrata tvrdilo da nema duple standarde u utvrđivanju odgovornosti, pa bi bilo logično i da primijeni isti pristup zalaganju za pravdu kada je riječ o poslovima koji spadaju u domen njihove odgovornosti, kao što je to činilo na drugim fakultetskim jedinicama.

CGO očekuje da će kadrovske promjene koje je predsjednik UO UCG najavio biti izvedene na način koji će uključiti obradu slučajeva za koje postoje dokazi da su izvršene zloupotrebe službenih položaja i pronevjere od 120 000,00 eura, te da će umiješani u iste biti disciplinski i krivično procesuirani. Takođe, CGO se nada da će ovoga puta izostati njegov princip rastegljivih standarada po kojem miljenici budu abolirani a drugi kažnjeni, kako bi se javnosti demonstrirala navodna posvećenost ovog UO da se sistematski bavi problemima na UCG, a da se zapravo ništa ne riješava.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa