CGO predstavlja svoje stavove o procesu evropskih integracija i pozicije civilnog društva u Crnoj Gori u Evropskom parlament

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), učestvuje sjutra (6. mart) na konferenciji koja se organizuje u Evropskom parlamentu u Briselu, a koju je inicirala poslanica Evropskog parlamenta Maria Eleni Koppa (izvjestiteljka u Evropskom parlamentu o pitanju proširenju, Grupa progresivnog saveza socijalista i demokrata u EP-u) pod nazivom Proširenje u perspektivi: kako države kandidati i potencijalni kandidati vide pristupanje u svijetlu sadašnje krize”. Tom prilikom, ona će imati prezentaciju o tome kako se proces pristupanja percipira u Crnoj Gori i koje snage mogu ugroziti njegov uspješan ishod, stavljajući fokus na očekivanja koja organizacije civilnog društva imaju u smislu demokratizacije države, ukupan položaj civilnog društva i odnose sa različitim zainteresovanim stranama.

Konferenciju organizuje Grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu uz podršku Solidar-a, FEPS-a (Fondacija za progresivne evropske studije) i fondacije Fridrich Ebert kao nastavak izvještaja koji je o procesu proširenja predstavila poslanica evropskog parlamenta Maria Eleni Koppa. Događaj ima za cilj da pruži uvid o kandidatima i potencijalnim kandidatima dajući riječ predstavnicima akademskih krugova, organizacija civilnog društva i sindikata ovih država. Prva sesija će se baviti percepcijom ovih država u odnosu na Evropsku uniju, dok će na drugoj sjednici biti sačinjena analiza uloge mreže civilnog društva i sindikata.

U okviru ovog središnjeg događaja, Uljarević će takođe učestvovati i na tematskom seminaru koji organizuje Evropska mreža političkih fondacija 6. marta, koji se posebno bavi odnosom između održivih demokratskih promjena i angažmana sa građanskim i političkim akterima u zemljama proširenja, kao i zemljama susjedstva.

Učešće Daliborke Uljarević, kao jedine predstavnice iz Crne Gore, podržala je fondacija Fridrich Ebert. Pored toga, u dva dana posjete Briselu, Uljarević će imati niz bilateralnih sastanaka sa različitim predstavnicima institucija EU i međunarodnih organizacija sa sjedištem u Briselu kako bi sa njima razgovarala o izazovima u procesu evropskih integracija, ali i položaju krtičkih nastrojenih dijelova društva u Crnoj Gori.

Chiara Gaia Iascone, Saradnica na programima