Ubrzati dinamiku rada u vezi sa poglavljem 23

U okviru projekta „EU info bus na putu ka EU“, danas je u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore održana je panel diskusija „Crna Gora u procesu pregovora sa Evropskom unijom: Poglavlje 23 – pravosuđe i temeljna prava“ u saradnji sa Elsa Montenegro. Projekat „EU Info Bus-na putu ka EU“ realizuje Centar za građansko obrazovanje, sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Na panel diskusiji su govorili Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka CGO-a, Prof. dr Vladimir SAVKOVIĆ, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Annalisa GIANSANTI, politička savjetnica u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Lyndon RADNEDGE, zamjenik ambasadora Ujedinjenog kraljevstva, Svetlana RAJKOVIĆ, pomoćnica ministra pravde i ljudskih prava i članica Pregovaračke grupe zadužena za poglavlja 23. i 24. i Snežana RADOVIĆ, generalna direktorka za evropske integracije u MVPEI-u.

Prof. Vladimir Savković je pozdravio učesnike skupa podvlačeći značaj informativno-edukativnih aktivnosti ovog tipa i privrženost Pravnog fakulteta pružanju doprinosa procesu pregovora. Takođe je ocijenio da ovaj proces preoblikovanje sistema vrijednosti. «Vidjećemo koliko je to sve naša potreba i naš interes a ne puka spoljno-politička aktivnost», zaključio je Savković.

Daliborka Uljarević je predstavila projekat i ukazala na značaj komunikacije evropskih poslova sa građanima i građankama. U osvrtu na poglavlje 23, ona je kazala da u NVO sektoru nijesu zadovoljni dinamikom rada: „Cijenimo da se ne radi ni izbliza dovoljno kako bi se uspostavila platforma za izmjenu Ustava Crne Gore u dijelu organizacije pravosuđa, a time se direktno usporava kompletan proces potrebne reforme pravosudnog sistema u Crnoj Gori.Ono što smo do sada mogli da vidimo kao veliku prepreku za ostvarivanje boljih rezultata za poglavlje 23 je izrazito loša komunikacija između državnih organa. Imamo brojna iskustva gdje državni organi neadekvatno, neblagovrenemo, pa čak i nestručno primjenjuju zakonske norme.“ Uljarevićeva je dodala da će NVO sektor budno pratiti izradu akcionih planova i insistitirati da kada se završi usklađivanje istih sa EK, a prije usvajanja na Vladi, budu predmet javne rasprave u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, naglašavajući značaj transparentnosti i inkluzivnosti procesa za bržu demokratizaciju i evropeizaciju crnogorskog društva. Prema njenim riječima ovim panel se želi poboljšati opšta informisanost građana i građanski o politici EU, njenim ciljevima, vrijednostima, prioritetima, institucijama, ali i promovisati perspektive koje se otvaraju Crnoj Gori pristupanjem Evropskoj uniji.

Snežana Radović je predstavila dosadašnj tok pregovora, navodeći da je za manje od godinu dana formirano 24 radne grupe za pripremu pregovora, dok je jedno poglavlje (25 – Nauka i istraživanje) već otvoreno i privremeno zatvoreno, dok se vrlo brzo očekuje otvaranje i privremeno zatvranje poglavlja 26 – Obrazovanje i kultura.

Annalisa Giansanti se osvrnula na očekivanja EU od Crne Gore u vezi sa poglavljem 23, uz konkretne detalje u oblasti pravosuđa, antikorupcionih politika i praksi i ljudskih prava, napominjući da to sve zahtijeva kontuniranu zakonodavnu aktivnost i efikasnu primjenu zakona. Ona je najavila da će nakon otvaranja pregovora o poglavlju 23 i 24, Evropska komisija predstaviti monitoring izvještaj.

Svetlana Rajković se složila da je proces vrlo složen, a da se u suštini pregovara o tome «kako ćemo, na koji način ćemo, i koliko će nam vremena trebati da ispunimo uslove». Naglasila je značaj uključenja civilnog sektora u pregovaračke strukture, navodeći da to jeste učeći proces kako za Vladu tako i za NVO sektor.

Lyndon Radgendge je ukazao da ulazak u EU podrazumijeva uključenje svih društvenih sfera, a da je sama demokratija daleko više nego izborni proces. Projekat «EU info-bus na putu ka EU!» teži povećanju znanja, razumijevanja i podrške procesu pristupanja EU građana i građanki Crne Gore, kroz edukativno-informativnu kampanju koja se sprovodi u 6 opština centralnog regiona Crne Gore – Podgorici, Nikšiću, Danilogradu, Cetinju, Kolašinu i Mojkovcu. Projektom su planirane brojne aktivnosti koje će biti usmjerene ka povećanu znanja i informisanosti građana i građanki o procesu evropskih integracija.

Damir Nikočević, PR/Saradnik na programima