Konkurs za najbolji novinarski tekst o evropskim integracijama u Crnoj Gori

Cijeneći značaj procesa evropskih integracija, kao i potrebu građana i građanki Crne Gore da se kvalitetno informišu o samom procesu, Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori raspisuje

KONKURS
za najbolji novinarski tekst o evropskim integracijama u Crnoj Gori

Konkurs je otvoren za novinare štampanih medija (dnevnih, nedjeljnih, periodičnih), kao i agencija i web portala koji su registrovani u Crnoj Gori. Radovi prispjeli na konkurs moraju biti objavljeni u periodu od 29. juna 2012. do 1. aprila 2013.

Autori mogu konkurisati sa najviše tri teksta, bilo da se prijavljuju sami ili da su predloženi od strane matične redakcije, novinarskih udruženja ili žirija. Rok za podnošenje tekstova je 15. april 2013. do 17h.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u elektronskoj formi:

  • kopiju objavljenog teksta, uz jasnu naznaku kad je isti i gdje objavljen;
  • ime i prezime autora, kontakt telefon i elektronsku adresu;
  • saglasnost autora da se rad prijavljuje za konkurs, ukoliko to ne čini lično.

Prijave se šalju na adresu: ana@cgo-cce.org. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Žiri, u čijem sastavu će biti predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO), Delegacije EU u Crnoj Gori, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI), fondacije Friedrich Ebert i NVO Natura, izabraće tri najbolja rada kojima će biti dodijeljene novčane nagrade u iznosu od 50 do 200 EUR.

Imena dobitnika, kao i najbolji tekstovi će biti ponovo objavljeni u Evropskom pulsu, jedinom mjesečniku o evropskim integracijama u Crnoj Gori, koji izdaje CGO, kao i na sajtu Delegacije EU u Crnoj Gori i MVPEI-a.

Pobjednici će biti proglašeni na manifestaciji koju će CGO organizovati povodom proslave Dana Evrope – 9. maja 2013. u Podgorici, a nagrade će im uručiti predstavnici organizatora.

Projekat “EU info Bus – na putu ka EU!” finansira se iz komunikacionog budžeta Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura.