Nema političke volje da se adekvatno okončaju sudski procesi za ratne zločine

Centar za građansko obrazovanje (CGO) se nada da ponovljeno suđenje okrivljenima za ratni zločin u logoru Morinj, otpočeto 14. marta, a koje će biti nastavljeno sjutra pred krivičnim vijećem sudije Milenke Žižić u Višem sudu, neće rezultirati još jednom u nizu neizvedenih optužnica, koja će pravdu za žrtve učiniti još daljom i nedostižnijom.

CGO smatra da sa posebnom pažnjom treba ispratiti događanja u Dubrovniku, gdje su logoraši iz Morinja protestvovali na graničnom prelazu u Karasovićima, izražavajući nezadovoljstvo dosadašnjim tokom procesuiranja odgovornih za ratni zločin u Morinju. Oni su podsjetili da je prema njihovim podacima samo iz Dubrovačko-neretvanske županije 292 logoraša završilo u Morinju, a da se za njihova mučenja, ni danas – šest godina od početka sudskog postupka u Podgorici, ne nazire kraj suđenju. Sa jučerašnjeg protesta je zatraženo da se postupak nastavi pred hrvatskim pravosudnim tijelima, uz ocjenu da je postupak u Crnoj Gori pretvoren u pravosudnu farsu.

CGO je i ranije upozorovao na neadekvatan pristup procesuiranju slučajeva ratnih zločina u Crnoj Gori. Ako svaka optužnica Tužilaštva za slučajeve ratnih zločina pada, postoji realna osnova za sumnju da se ovi procesi namjerno odvijaju sporo i nedjelotvorno, kao i ne postoji dovoljno jaka politička volja da se Crna Gora suoči sa činjenicama o slučajevima ratnih zločina.

Za zločin u Morinju optuženi su Ivo Menzalin, Ivo Gojnić, Špiro Lučić i Boro Gligić. Oni su 25. januara 2012. osuđeni na ukupno 12 godina zatvora, a Apelacioni sud je u julu 2012. ukinuo presudu četvorici optuženih, i potvrdio odluku kojom su Mlađan Govedarica i Zlatko Tarle oslobođeni krivice. Predmet je vraćen na ponovno suđenje, a prema obrazloženju ukinute presude, četvorica optuženih su ratni zločin protiv zarobljenika izvršili sa umišljajem, svjesni da se radi o zaštićenoj kategoriji. Od početka ponovljenog postupka, na suđenjima 14. i 19. marta niko od svjedoka se nije pojavio, pa su njihovi iskazi pročitani, a četvorica okrivljenih nijesu iznosili odbranu već su ostali pri ranije datim izjavama da nijesu počinili zločin za koji ih tereti optužnica.

CGO ocjenjuje da se šalje veoma loša poruka time što se suđenja koja se inače odvijaju sa višegodišnjim kašnjenjem dodatno prolongiraju. To daje za pravo žrtvama i svjedocima da gube povjerenje u crnogorske pravosudne organe, i za takav tok suđenja i odnos prema optužnici je neophodno utvrditi odgovornost. Pravosudni sistem bi morao djelovati mnogo učinkovitije i sa sviješću da presude pored kažnjavanja učinilaca imaju i širi društveni značaj i doprinose uspostavljanju ili obnavljanju odnosa među građanima i građankama država u regionu.

Mirela Rebronja, Koordinatorka programa