Ciklus predavanja o Aleksandru Koževu

U okviru novog obrazovnog programa „Savremene tendencije kritičke misli“ CGO organizuje

ciklus predavanja o Aleksandru Koževu

savremenom francuskom filozofu i diplomati ruskog porijekla, genijalnom tumaču Hegela, popularizatoru termina “kraj istorije” i “smrt čovjeka “, jednom od tvoraca Evropske unije.

Voditelj ciklusa biće prof. dr Filip Kovačević.

Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svake srijede od 19:30h.

Da biste se prijavili potrebno je da biografiju (CV) i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu info@cgo-cce.org, najkasnije do 8. aprila 2013. Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.