XVI Generacija škole ljudskih prava završila sa radom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 21. marta do 24. marta 2013, organizovao XVI generaciju Škole ljudskih prava, u okviru regionalnog programa obrazovanja za ljudska prava na zapadnom Balkanu, koji se sprovodi u saradnji sa Norveškim komitetom za ljudska prava, a uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova.

Škola ljudskih prava imala je 5 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od 4 dana tokom kojih su polaznici uz pomoć stručnih predavača kroz brojna predavanja, radionice i projekcije filmova učili i razgovarali o različitim temama iz oblasti ljudskih prava.

U Školi ljudskih prava sticala su se znanja o konceptu, kulturi i principima ljudskih prava, tekućim problemima u poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na vulnerabilne grupe poput LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, ovisnika o narkoticima, itd. Dodatno, sa polaznicima su razmatrane predrasude i stereotipi, pojam tolerancije, konflikti i načini njihovog mirnog prevazilaženja, suočavanje sa prošlošću, ali i oblici omladinskog aktivizma.

Rad XVI generacije okončan je danas svečanom dodjelom diploma, koje su polaznicima/cama uručili Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO–a i Petar Đukanović, koordinator programa u CGO-u.

XVI generaciju Škole za ljudska prava je završilo je 20 učenika i učenica crnogorskih srednjih škola, koji su pokazali visok stepen društvenog aktivizma, uzrasta od 16 do 19 godina. Polaznici XVI generacije su bili: Anđela Dujović, Aleksa Ivanović, Ana Latković, Anja Vukašinović, Anđela Mićanović, Đorđije Strugar, Nikola Ivanović, Jelena Medojević, Katarina Marković, Milan Sekulić, Mitar Rakčević, Nikola Mitrović, Nataša Pavićević, Nina Lončarević, Dejana Pejović, Mina Radonjić, Stefan Raičević, Aleksandra Dujović, Tijana Vujičić i Vuk Vujisić.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja ohrabruje i pokazuje da postoje mlade generacije koje su spremne da budu društveno angažovani i aktivni učesnici/e društvenih procesa u Crnoj Gori i doprinesu da Crna Gora postane društvo kulture ljudskih prava. Obrazovanjem o ljudskim pravima Crna Gora dobija aktivne građane i građanke sa razvijenom demokratskom sviješću i snažan impuls za uvođenje i primjenu evropskih standarda.

Tamara Milaš, Saradnica na programima