Unaprijediti status novinarske profesije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) čestita svim novinarkama i novinarima, kao i medijskim kućama Međunarodni Dan slobode medija (3. maj) i ohrabruje ih da istraju u svojoj misiji u kojoj se svakodnevno suočavaju sa prijetnjama njihovoj nezavisnosti, profesionalnosti, a ponekad, nažalost, i bezbjednosti.

Sloboda medija mora biti neotuđiva i predstavlja osnov da građani i građanke budu potpuno i objektivno informisani o pitanjima od javnog značaja. Međutim, svjedoci smo da su novinarke i novinari nezaštićeni, te su često i predmet napada. Neriješeni napadi i ubistva novinara opomena su državnim institucijama koje sve slučajeve ugrožavanja bezbijednosti moraju do kraja procesuirati, ali i pojedincima koji nerijetko zanemaruju značaj koji predstavnici/ce sedme sile imaju u društvu.

CGO poziva vlasnike medija da, u mjeri mogućeg, poboljšaju profesionalni i ekonomski status novinara i novinarki koji nije na adekvatnom nivou. U tom kontekstu, CGO pozdravlja nedavno sindikalno organizovanje medija koje ima za cilj očuvanje njihovog ličnog integriteta.

Profesionalna hrabrost, odgovornost za javnu riječ, poštovanje novinarskih etičkih kodeksa su od izuzetnog značaja za razvoj slobode medija u Crnoj Gori. Stoga je podjednako važno da sama medijska zajednica izgradi samoregulatorne mehanizme koji će je učiniti kvalitetnijom, profesionalnijom i posvećenijom javnom interesu.

Dodatno, CGO istraživanja ukazuju na diskriminatoran odnos Vlade prema kritički orijentisanim medijima, kad je riječ u ulaganjima iz Budžeta i to mora da se mijenja. Državni organi i donosioci odluka svoj demokratski kapacitet moraju dokazivati i kroz otvorenost prema različitim i kritičkim stavovima, a budžetska sredstva trošiti na osnovu jasnih i svima razumljivih kriterijuma poput povjerenja u medije, procjene čitanosti/gledanosti, kao i cjenovnika oglasnog prostora u odnosu na prethodne dvije kategorije.

CGO ostaje partner svim medijskim kućama cijeneći da bez slobodnih novinara i medija nije moguće ni kvalitetno demokratizovati i evropeizirati crnogorsko društvo.

Damir Nikočević, PR/Saradnik na programima