Nepravde za žrtve

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je današnja odluka Apelacionog suda kojom je potvrđena prvostepena oslobađajuća presuda optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. samo krajnji rezultatat jednog farsičnog postupka u kojem je izostao odgovor na potrebu utvrđivanja svih činjenica koje je trebalo da doprinesu potpunom rasvjetljavanju ovog slučaja i utvrđivanju individualne odgovornosti.

Apelacioni sud je samo potvrdio ono što se godinama dešava u Crnoj Gori kada je u pitanju procesuiranje slučajeva ratnih zločina. Iako imamo žrtve i zločine, utvrđivanje odgovornosti i izvođenje pred lice pravde počinilaca i nalogodavaca uporno izostaje. Poražavajuće je za Crnu Goru i njene pravosudne organe da 21 godinu otkada je počinjen zločin, 8 godina od otvaranja ovog slučaja, i skoro 5 godina od podizanja optužnice svjedočimo njegovom zatvaranju bez utvrđene krivične odgovornosti, uz potvrdu odluke prvostepenog krivičnog suda da ovaj slučaj uopšte nije ratni zločin za koji okrivljeni ili drugi mogu da odgovaraju.

CGO ističe da se ovakvom odlukom šalje veoma loša poruka, jer pokazuje da čak i zločin ovih razmjera, u kojem je više od 50 ljudi izgubilo živote a desetine porodica uništeno, može proći nekažnjeno. Takav odnos prema žrtvama ne doprinosi uspostavljanju vladavine prava, ali ni izgradnji nephodnog povjerenja među narodima zemalja bivše Jugoslavije.

I u ovom slučaju pravosudni organi su pokazali da nemaju dovoljno snage, kapaciteta i političke nezavisnosti da adekvatno procesuiraju slučajeve ratnih zločina. Oni su morali djelovati mnogo odgovornije i sa sviješću da presude pored kažnjavanja učinilaca imaju i širi društveni značaj i doprinose uspostavljanju ili obnavljanju odnosa među građanima i građankama država u regionu.

Ne smije biti zaboravljeno da je najmanje 66 izbjeglih civila Bošnjaka-Muslimana nezakonito uhapšeno u Crnoj Gori i predato njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u BiH u svojstvu talaca. Samo 12 deportovanih osoba je uspjelo da preživi mučenje u koncentracionim logorima. Posmrtni ostaci većine stradalih još nijesu pronađeni. Bez obzira na ishod suđenja kakvom danas svjedočimo, CGO će nastaviti da insistira na utvrđivanju činenica i zadovoljenju pravde za žrtve, jer to kao društva dugujemo svim žrtvama zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije.

Mirela Rebronja, Koordinatorka programa