Skupština Crne Gore da bude primjer u transparentnosti ostalim organima vlasti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Skupštine Crne Gore da na redizajniranom sajtu objavi ugovore o javnim nabavkama. Podaci, koji do sada nijesu bili dostupni su od velikog značaja za transparentnost trošenja budžetskih sredstava, što u periodu duboke socioekonomske krize utiče i na njihovo planiranje.

U izvještaju CGO-a „Skupština Crne Gore: javne nabavke i ugovorene usluge“ od jula 2012. godine, a koji se odnosi na troškove tokom 2011. godine, jedna od ključnih preporuka organizacije bila je, da se podaci o svim sredstvima koja su potrebna za rad najvišeg organa zakonodavne vlasti, kao i o svim privilegijama i koristima koje poslanici dobijaju ulaskom u Parlament – budu javno dostupni, kako bi građani i građanke imali potpunu sliku o uslovima u kojima oni rade. CGO pozdravlja odluku skupštinske administracije da ovu preporuku primijeni.

U tom kontekstu, Skupština mora da bude primjer i organima izvršne vlasti, ministarstvima i organima državne uprave koji raspolažu znatno većim sredstvima, a čiji se ugovori ne objavljuju na zvaničnim stranicama. Tako je CGO prethodne godine tek nakon poslatog zahtjeva za slobodan pristup informacijama, došao do podataka da su pojedini organi državne uprave potrošili desetine hiljada eura na uređenje enterijera, nove tepihe, cvjetne aranžmane, pa čak i svježu ribu. Objavljivanje ovakvih i sličnih podataka bi pomoglo objašnjavanju mnogih nedorečenosti i uzroka za ovakvo trošenje novca poreskih obveznika, koji su najveće žrtve najnovijih nameta.

CGO će se i dalje truditi, da kroz svoj potprogram Odgovornost i transparentnost vlasti bude korektiv koji će služiti podizanju otvorenosti crnogorskih institucija, i sveukupnoj demokratizaciji Crne Gore.

Damir Nikočević, Saradnik na programima