Održana Parada ponosa u Budvi, ali još ima dosta da se radi u afirmaciji jednakih prava za sve građane i građanke

Koalicija KORAK, koju čini osam NVO iz Srbije, Crne Gore i sa Kosova, snažno osuđuje nesmotrene akte fizičkog nasilja pripadnika grupa okupljenih u cilju sabotiranja prve crnogorske Parade ponosa “SeaSide Pride” održane 24. jula 2013. u Budvi, koji su bili propraćeni govorom mržnje, prema učesnicima/cama i organizatorima/kama ovog skupa.

U Budvi je juče bilo raspoređeno oko 400 policajaca koji su obezbeđivali učesnike/ce Parade, a širi centar grada je bio zatvoren za saobraćaj. Koalicija KORAK sa žaljenjem uočava da su već na samom početku Parade učesnici/ce kamenovani i gađani čašama, flašama i drugim predmetima iz obližnjih ugostiteljskih objekata od strane pripadnika navijačkih grupa, ali i pojedinih građana i građanki, što predstavlja otvorene akte nasilja i dokaz da se crnogorsko društvo još uvek nije izborilo sa visokim nivoom homofobije.

Želimo da pohvalimo reagovanje policijskih snaga koje, su uprkos zabeleženih incidenata, uspele da obezbede da Parada bude održana, iako kratkog trajanja, i uhapsile počinioce navedenih akata. Takođe, prisustvo predstavnika određenih političkih partija, institucija, aktivista/kinja za ljudska prava, doprinosi podizanju svesti o tome da svaka vrsta isključivosti, predrasuda, marginalizovanja određenih grupa i njihovih potreba uskraćuje mogućnost punog razvoja čitavog društva.

Koalicija KORAK pozdravlja uspešne napore Crne Gore i njenih policijskih snaga da se, uprkos negodovanjima, Parada ponosa održi. Napominjemo da je u Srbiji vlast tri puta posustala, zabranivši održavanje Parade ponosa u poslednjem času (2009, 2011. i 2012) i time LBGT zajednici povredila Ustavom garantovano pravo na slobodu okupljanja.

Koalicija KORAK još jednom iskazujuje poštovanje kolegama iz LGBT Foruma Progres za hrabrost u svakodnevnoj istrajnoj borbi za unapređenje položaja LGBT osoba, jer uprkos neslavnom toku, ovo je veliki korak za prava LGBT osoba u Crnoj Gori. U tom kontekstu, pozivamo nadležne organe da urade bezbedonosnu procenu lidera LGBT Forum Progres Zdravka Cimbaljevića, koji je i uoči održavanja SeaSide Pride-a bio meta monstruoznih izraza mržnje, i preduzmu sve neophodne mere i radnje kako bi njegov život i pravo na slobodno kretanje bili zaštićeni.

Koaliciju KORAK čine: YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS mreža za ljudska prava, Gej Strejt Alijansa (Srbija); Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava (Kosovo); Centar za građansko obrazovanje, LGBT Forum progres (Crna Gora).

Milan Antonijević, Koordinator projekta