Inspekcijom protiv korupcije

Danas su u Podgorici Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) i dr Božidar Vuksanović, direktor Uprave za inspekcijske poslove potpisali Memorandum o saradnji.

Ovaj Memorandum se odnosi na saradnju u okviru projekta «Inspekcijom protiv korupcije», za koji je CGO dobio podršku kroz Program krivičnog prava za civilno društvo (The Criminal Justice Civil Society Program – CJCSP) koji finansira američki Stejt dipartment, a njegova svrha je utvrđivanje modaliteta saradnje, koordinacije i razmjene informacija tokom realizacije projekta.

cgo-potpisivanje-memoranduma.jpg

Opšti cilje projekta „Inspekcijom protiv korupcije” je da doprinese povećanju povjerenja javnosti u krivično-pravni sektor kroz sprovođenje učinkovitih wаtchdog аktivnosti zа prаćenje vladinih odgovora na nezаkonite rаdnje i korupciju. Specifični cilj projekta je dа se prаte аktivnosti i jačaju kаpаciteti Uprаve zа inspekcijske poslove i inspekcijskih jedinica kаo građanima/kama nаjbližeg instrumentа zа adresiranje korupcije i loših praksi u poslovanju. Kako su naveli iz Uprave za inspekcijske poslove, ovaj cilj proizilazi iz uloge koju Uprava za inspekcijske poslove ima u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23.

U tom kontekstu, strane potpisnice se obavezuju da će sarađivati u realizaciji aktivnosti odnosno potrebnih sastanaka i konsultacija u cilju obezbjeđenja pristupa relevantnim podacima koji se tiču oblasti obuhvaćenim projektom.

Tamara Milaš
Saradnica na programima