Uručene diplome polaznicima Škole ljudskih prava

Svečanim uručenjem diploma u PR centru u Podgorici, završen je program XVIII generacije Škole ljudskih prava koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), a uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova.

 CGO - Škola ljudskih prava, XVIII generacija, septembar - oktobar 2013.

Diplome je polaznicima uručila Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka CGO-a, ističući tom prilikom da “Crna Gora još nije društvo kulture ljudskih prava, a da se jedan od uzroka nalazi i u danas prisutnim kršenjima prava i izostanku adekvatne reakcije institucija, ali i nedovoljnom znanju građana i građanki o tome koja prava imaju i kako se za njih boriti.“ Dalje, ona je navela da “obrazovanjem o ljudskim pravima Crna Gora dobija aktivne građane i građanke sa razvijenom demokratskom sviješću, koji će doprinijeti ograničenju samovolje pojedinaca i profesionalizaciji institucija koje treba da štite ljudska prava.“

U jesenjem semestru, diplomu Škole ljudskih prava je steklo 20 srednjoškolaca i srednjoškolki iz čitave Crne Gore: Nikola Bošković, Maša Vujović, Jovana Perić, Marija Marković, Filip Đelević, Anja Avramović, Marija Boljević, Jelena Lalić, Iva Tomašević, Marija Milikić, Nina Rašović, Milica Jovanović, Džana Mučević, Nikola Knežević, Dragana Miladinović, Itana Bulatović, Jovana Ivanović, Valentina Ostojić, Martina Ivanović, Lenka Mirković.

Školu je činilo 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih su polaznici/e kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova, panel diskusije i posjete institucijama učili i diskutovali o različitim temama iz oblasti ljudskih prava. Škola je organizovana uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova, kroz regionalni projekat obrazovanja za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.
Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, ali i posvećenost polaznika/ca ohrabruje i pokazuje da postoje mladi ljudi koji su spremni da budu društveno angažovani i da aktivno učestvuju u tekućim društvenim procesima.

Svetlana Pešić, saradnica na programima