Otvorena SOS linija za prijavu korupcije inspekcijskim organima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru projekta “Inspekcijom protiv korupcije”, koji realizuje kroz Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravoduđa (CJCSP) a koji finansira američki Stejt dipartment, otvorio SOS liniju za prijavu korupcije inspekcijskim organima.

Svi građani/ke, kao i pravni subjekti, mogu prijaviti konkretne primjere koruptivnih radnji iz domena djelovanja inspekcijskih organa direktno CGO-u na broj 020/665-112, radnim danima od 08 do 16 časova, kao i Upravi za inspekcijske poslove na broj telefona 080/555-555, svakog dana od 00 do 00 časova.

Uspostavljanje SOS linije je jedna od aktivnosti projekta “Inspekcijom protiv korupcije”, a u cilju praćenja aktivnosti i jačanja kapaciteta Uprave za inspekcijske poslove kao građanima/kama najbližeg instrumenta za adresiranje korupcije i loših praksi u Crnoj Gori. CGO će prikupljene prijave dostaviti Upravi za inspekcijske poslove i pratiti što je povodom istih urađeno, odnosno koje su radnje preduzete kako bi se one adekvatno procesuirale. Krajnji korisnici su svi građani/ke Crne Gore koji će imati koristi od povećanog nivoa odgovornosti i kapaciteta Uprave za inspekcijske poslove za spriječavanje i borbu protiv korupcije u njenom prvom pojavnom obliku.

Građani/ke Crne Gore sve više prepoznaju ulogu i aktivnosti koje sprovode nevladine organizacije, pa ih na ovaj način CGO želi dodatno ohrabriti da lično prijavljuju slučajeve korupcije i doprinesu da rad novoformirane Uprave postane djelotvorniji i učinkovitiji kada je u pitanju borba protiv korupcije.

U svijetlu gore navedenog, uspostavljanje SOS linije će biti dopuna radu koji je već sprovela Uprava za inspekcijske poslove, a takođe će podstaći građane/ke koji imaju više povjerenja u NVO sektor nego u same institucije da prijavljuju slučajeve korupcije i nezakonite radnje. Na taj način, i sam rad Uprave za inspekcijske poslove će biti unaprijeđen i doprinijeće se izgradnji profesionalnih institucija koje će vratiti izgubljeno povjerenje građana/ki u čijoj bi službi trebalo da rade.

Tamara Milaš, saradnica na programima