Nadležni državni organi moraju zaštititi neistomišljenike

Povodom saopštenja organizacionog odbora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj”, praćenog prilogom u okviru “Minut, dva” emisije na TV Pink M i tekstom u “Pobjedi”, kojim se pokušava izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević označiti kao terorista samo zato što je upozorila na mogućnost da protesti, poput onih u BiH dogode i u Crnoj Gori, osuđujemo ovaj čin i tražimo da nadležni državni organi za zaštitu ljudskih prava reaguju i spriječe crtanje mete neistomišljenicima i napade koji se najavljuju i podstiču nauštrb slobode izražavanja u Crnoj Gori.

Tekst pomenutog saopštenja organizacionog odbora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj” predstavlja najnoviji pokušaj zastrašivanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori i drugih kritičara vlasti. U Crnoj Gori se sprovodi kontinuirana kampanja pripremanja crnogorske javnosti za nasilje nad nevladinim organizacijama i drugim neistomišljenicima vladajućih političara i državnih funkcionera. Javnost se uporno pokušava ubijediti da su ključne nevladine organizacije i njihovi lideri “kriminalci”, “lopovi”, “nasilni”, “ratni huškači” te da se sa njima treba obračunati. Iako smo svjesni da su i aktivisti nevladinih organizacija kao javne ličnosti dužni da imaju veći stepen tolerancije prema kritikama, posljednje reagovanje na stavove Daliborke Uljarević, u kojem se ona krajnje neumjesno optužuje za “ratnu propagandu”, vidimo kao najavu obračuna, nakon medija, i sa ključnim predstavnicima nevladinih organizacija.

Ovim zajedničkim saopštenjem želimo jasno da ukažemo da za sve eventualne napade, zbog raznih vidova dosadašnjih pritisaka, smatramo odgovornom Vladu Crne Gore, jer je ona dužna da svima osigura bezbijedan ambijent za slobodu izražavanja, bez obzira na politički stav, a pogotovo se mora suzdržati od sprovođenja prijetećih kampanja koje vode ugrožavanju građana i njihovih ljudskih prava. Kampanja koja se u kontinuitetu vodi preko dnevnog lista “Pobjeda”, koji je u većinskom državnom vlasništvu, televizije PINK M i konferencije “Riječ, slika i neprijatelj”, u čijem upravnom odboru sjede čak dva predstavnika Vlade – ministarstva za ljudska i manjinska prava –Irena Bošković i ministarstva kulture – Željko Rutović, očigledno predstavlja ostvarivanje zacrtanog plana zastrašivanja vodećih nevladinih organizacija i drugih kritičara stanja u državi, koji po svemu sudeći, Vlada podržava.

Pozivamo državne organe, prije svega Vladu Crne Gore, odnosno ministre za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Suada Numanovića i kulture Branislava Mićunovića, kao i Ombudsmana, da osude napade koji dolaze od tijela i medija u kojima su i predstavnici Vlade, odnosno, koje Vlada finansira. Izostanak jasnog distanciranja i osude kampanje organizatora konferencije “Riječ, slika i neprijatelj” i državne “Pobjede” protiv Ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja značiće dodatan poziv za napade na nevladine organizacije i druge kritičare stanja u društvu ili politike na vlasti.

1. Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj NVO (CRNVO)
2. Zlatko Vujović, predsjednik UO, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)
3. Stevo Muk, predsjednik UO, Institut Alternativa
4. Marina Vujačić, izvršna direktorka, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
5. Milan Šaranović, generalni direktor, Centra za antidiskriminaciju EKVISTA
6. Ivana Vujović, izvršna direktorka, Juventas
7. Danijel Kalezić, predsjednik UO, Queer Montenegro
8. Ljupka Kovačević, koordinatorka, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA
9. Ljiljana Raičević, predsjednica, Sigurna ženska kuća
10. Sabina Talović, izvršna direktorka, Bona Fidae
11. Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka, Akcija za ljudska prava
12. Maja Raičević, izvršna direktorka, Centar za ženska prava
13. Goran Đurović, član Savjeta RTCG-a