Kako nabavljaju crnogorske opštine?

Studija »Kako nabavljaju crnogorske opštine?« danas je predstavljena na konferenciji za medije u Centru za građansko obrazovanje (CGO), na kojoj su govodili govorili Nikola Djonović (CGO), koordinator projekta »Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!«, Marko Sošić, istraživač javnih politika (Institut alternativa) i Jovana MAROVIĆ, koordinatorka istraživanja (Institut alternativa).

Studija je pripremljena u okviru projekta “Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut alternativa (IA) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011 i kofinansiranje Norveške kraljevske ambasade.

1280_608

Na samom početku, Nikola Djonović je istakao da je cilj projekta u okviru kojeg je nastala analiza jačanje sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou, kao i povećanje svijesti građana i građanki o značaju djelotvornih antikorupcijskih mehanizama i postupaka u 14 crnogorskih opština (Bar, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Pljevlja, Plužine, Podgorica, Rožaje i Tivat). On je pojasnio da je ovo jedna od šest studija praktične politike u šest oblasti visoko rizičnih za korupciju.

Marko Sošić je predstavio metodologiju izrade studije. Objasnio je da je pregled stanja u javnim nabavkama u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na lokalni nivo, tokom 2012. i 2013. sačinjen na osnovu zvaničnih izvještaja o radu nadležnih institucija zaduženih za sistem javnih nabavki, zaključaka Vlade, izvještaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavljima 5 Javne nabavke i 23 Pravosuđe i temeljna prava, kao i izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2013, uz veliki broja intervjua sa zainteresovanim stranama.

Jovana Marović je istakla da se ključni izazovi u oblasti javnih nabavki odnose na slabe kapacitete nadležnih organa za sprovođenje zakonodavstva. Ona je ocijenila da nadzor realizacije zaključenih ugovora ostaje zabrinjavajući. “Kapaciteti Uprave za inspekcijske poslove su nedovoljni za vršenje nadzora nad sprovođenjem ugovora o javnim nabavkama ispod 500.000 eura, dok slabi kapaciteti Državne revizorske institucije ograničavaju ovo tijelo da sprovodi više od jedne opšte revizije lokalnih samouprava na godišnjem nivou”, podvukla je Marović. Ona je, takođe, skrenula pažnju na problem neadekvatnog planiranja javnih nabavki. “Sve jedinice lokalne samouprave koje su obuhvaćene ovim istraživanjima imale su značajna odstupanja u odnosu na visinu planiranih i realizovanih javnih nabavki u 2012.”, objasnila je Marović.

Govornici su podsjetili da studija ukazuje da nadležne institucije, u prvom redu Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke, treba da zakonskim i institucionalnim izmjenama povećaju transparentnost u postupcima javnih nabavki i smanje rizike za korupciju. Dodatno, oni su naveli da je na lokalnom nivou, između ostalog, potrebno revidirati akcione planove za borbu protiv korupcije uključivanjem mjera za sprječavanje korupcije u javnim nabavkama, ali i omogućavanjem dostupnosti javnosti svih izvještaja o javnim nabavkama.

Kompletna studija je dostupna na https://media.cgo-cce.org/2014/02/kako-nabavljaju-CG-opstine.pdf , a engleska verzija na https://media.cgo-cce.org/2014/02/ProcurementinMNEMunicipality.pdf

Svetlana Pešić, saradnica na programima