Oštrije suzbijati nasilje nad LGBT zajednicom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) osuđuje novi slučaj nasilja nad pripadnicima LGBT zajednice, koji se desio preksinoć u centru Podgorice, kada su dvije osobe napadnute i zadobile lakše tjelesne povrede zbog njihove pretpostavljene seksualne orijentacije, i poziva nadležne državne organe na hitnu i efikasnu reakciju.

Posebno zabrinjava činjenica da je rastući trend zločina iz mržnje, a da nadležne institucije uglavnom na to ostaju nijeme, umjesto da odlučno osude, valjano istraže te slučajeve i oštro sankcionišu počinioce. Ovakvi primjeri dovode u pitanje do sad mukotrpno postignute rezultate u afirmaciji LGBT prava i istinsku posvećenost države da promoviše toleranciju a kažnjava nasilje. Pokazuje se još jednom da vlasti pitanje zaštite LGBT populacije, kao i mnogih ranjivih grupa, drže visoko na svojoj agendi samo onoliko dugo koliko im to donosi konkretnu političku korist.

Bitno je i da nevladine organizacije, koje su i do sada bile promoteri tolerancije nastave sa svojim naporima kako niko od naših građana/ki, bez obzira na lična svojstva, ne bi trpio diskriminaciju ili nasilje zbog neke svoje različitosti i da smanje prostor vlastima za manipulaciju ljudskim pravima, jer to nosi nesagledive posljedice za društvo u cjelini.

U ovom pravcu, svakako je opominjući i nedavno objavljeni Izvještaj Stejt Dipartmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, koji kao drugi ključni problem u Crnoj Gori identifikuje upravo društvenu diskriminaciju i nasilje nad manjinama, uključujući među prvima LGBT zajednicu.

Policija, tužilaštvo i sudovi moraju početi da primjenjuju zakone neselektivno, kao i da se sa posebnom pažnjom bave slučajevima krivičnih djela iz mržnje za koje počinioci moraju biti strožije kazne, kako bi se ojačalo povjerenje LGBT zajednice u njihov rad.

Tamara Milaš, saradnica na programima