Vlasti da ozbiljno uzmu u obzir izvještaj State Department-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da upravo objavljeni Izvještaj State Department-a o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2013. potvrđuje već godinama utvrđene stavove o stanju crnogorskih institucija i nedvosmisleno prepoznaje i naglašava probleme sveprisutne korupcije, diskriminacije i ograničenja slobode izražavanja, sa akcentom na vrlo ozbiljne prepreke koji se u posljednje vrijeme šire na kritički orjentisan dio NVO sektora i na neke lidere opozicionih stranaka.

Ovaj Izvještaj je još jedna opomena o neophodnosti odlučne institucionalne borbe protiv korupcije, posebno u domenu zapošljavanja po partijskoj ili porodičnoj liniji, sukoba interesa na svim nivoima vlasti, ali i protiv različitih oblika diskriminacije i nasilja nad manjinama. Takođe, Izvještaj ukazuje na potrebu posvećenosti rješavanju brojnih slučajeva napada na novinare, medije i političke neistomišljenike. Nadležne državne institucije moraju ozbiljno shvatiti ovaj Izvještaj i uhvatiti se u koštac sa problemima koje isti identifikuje.

CGO istovremeno pozdravlja odluku Ministarstva unutrašnjih poslova da se novinaru Tufiku Softiću odredi adekvatno policijsko obezbjeđenje, iako ona stiže tek nakon godinu dana od podnošenja zahtjeva, a pri čemu ni jedan od prethodnih napada na njega nije rasvijetljen. CGO poziva nadležne organe da inteziviraju napore u pravcu rasvijetljavanju napada na novinare i efikasnog procesuiranja istih, jer jedino tako će se prekinuti eskalacija nasilja na novinarima i imovinom medija čiji smo svjedoci.

CGO konstatuje da u posljednjem periodu sve više relevantnih međunarodnih izvještaja ukazuje na probleme u oblasti ostvarenja osnovnih prava i sloboda. Ovi izvještaji se zasnivaju na činjenicama, a ne na percepcijama, kako to neki iz vlasti pokušavaju objasniti u pokušaju da ih minimiziraju. Negiranje navoda u ovim, ali i u izvještajima nevladinih organizacija i medija, neće riješiti probleme sa kojima se građani Crne Gore suočavaju.

Vladimir Vučković, saradnik na programima