Iskustvo NVO u procesu pregovora u Crnoj Gori inspirativan primjer za region

Vladimir Vučković, saradnik na programima u Centru za građansko obrazovanje (CGO) danas je imao izlaganje u Beogradu na konferenciji „Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija“ koju organizuje Centar za spoljnu politiku, u saradnji sa Ambasadom Francuske u Beogradu.

Konferencija ima za cilj da predstavi regionalna iskustva po pitanju uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija, ujedno otvarajući konstruktivnu debatu o potrebi civilnog sektora da u budućnosti ravnopravno učestvuje sa javnim sektorom u ovom procesu.

Pored Vladimira Vučkovića koji je predstavio iskustva civilnog sektora u pregovaračkom procesu u Crnoj Gori, na panelu su govorili Sonja Liht, presjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Senada Šelo-Šabić, istraživačica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, Zoran Stoiljković, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Jelica Minić, predstavnica Evropskog pokreta u Srbiji i Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija.

U svom izlaganju, Vučković je naglasio važnost uključenja civilnog sektora u proces pregovora, naglašavajući da je crnogorski civilni sektor do svog mjesta u ovom procesu došao zbog dugogodišnjeg i posvećenog rada koji prepoznaju i cijene i građani i građanke Crne Gore, o čemu svjedoči i veoma visok stepen povjerenja koje oni imaju u NVO. On je akcenat stavio na potrebu uspostavljanja institucionalizovanih i dugoročnih mehanizama saradnje civilnog i javnog sektora koji bi trebalo da prerastu u funkcionalno i trajno partnerstvo, a u cilju ostvarenja javnost interesa. Naglasio je i da doprinos organizacija civilnog društva može i mora biti neuporedivo veći od postojećeg, i da tu državne institucije treba da pokažu veći stepen otvorenosti i spremnosti na suštinski dijalog, a NVO sektor da radi na daljoj specijalizaciji. On je učesnicima konferencije predstavio detaljno crnogorsku pregovaračku strukturu, kao i rad radnih grupa za pripremu pregovora o pristupanju EU u kojima NVO sektor ima svoje članove, a posebno obrađujući iskustvo koje su kolege imale u radu oko Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Iskustvo Crne Gore je predstavnicima organizacija civilnog društva iz zemalja u regionu koje su u sličnom statusu kao Crna Gora bilo izrazito interesantno upravo zbog načina i stepena uključenja NVO sektora.

Svetlana Pešić, saradnica na programima