Parlament i civilno društvo u jugoistočnoj Evropi: partneri ili oponenti?

Daliborka Uljarević, izvršna direktoka Centra za građansko obrazovanje (CGO) danas je imala izlaganje u Cavtatu na međunarodnoj konferenciji «Parlament i civilno društvo u jugoistočnoj Evropi: partneri ili oponenti?», koju organizuje fondacija Friedrich Ebert.

Sesiju «Civilno društvo i politika u Jugoistočnoj Evropi» su otvorili Dietmar Neitan, poslanik Bundestaga i jedan od vodećih funkcionera njemačkog SDP-a i Peđa Grubin, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u hrvatskom Saboru, a uvodni dio predstavila Dragica Vujadinović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta iz Beograda. Nakon toga, u okviru ovog panela, su govorili evropski poslanici/e i poslanici/e nacionalnih parlamenata iz Njemačke, Grčke, Rumunije, Albanije, Bugarske, a Uljarević je bila jedina predstavnica civilnog društva iz regiona. Ona je predstavila okruženje u kojem djeluje NVO sektor u Crnoj Gori, u dijelu zakonodavnog okvira i uticaja na javne politike, kao i odnosa prema Skupštini, Vladi i političkim partijama, a posebno se osvrnula na praksu u kojoj crnogorske NVO imaju izrazito visok stepen povjerenja građana/ki, ali i trpe sve intezivniji pritisak od strane vlasti. Uljarević je naglasila da je pritisak na kritički orijentisane NVO inteziviran od posljednjeg povratka na vlast Mila Đukanovića, i da sad već postoje dobro dokumentovani slučaji zloupotrebe institucija ali i drugih subjekata koji se finansiraju iz javnih fondova u svrhe obračuna sa političkim neistomišljenicima. Evropski poslanici/e i poslanici/e nacionalnih parlamenata su izrazili visok stepen interesovanja za situaciju u kojoj se nalazi civilni sektor u Crnoj Gori, ali i zabrinutosti zbog predstavljenih primjera pritisaka.

Konferencija je okupila pored evropskih parlamentaraca/ki i parlamentarce/ke nacionalnih parlamenata iz Albanije, Bosne i Herzegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Njemačke, Rumunije i Turske, kao i učesnik/ce iz akademske zajednice iz Austrije, Srbije i Hrvatske, zatim Regionalnog savjeta za saradnju, i po jednog predstavnika/ce NVO sektora iz Crne Crne, Hrvatske i BiH. Tokom trodnevne konferencije su organizovana četiri panela: «Kuda ide region? Posljednji trendovi i noviji razvoj događaja u jugoistočnoj Evropi», «Civilno društvo i politika u jugoistočnoj Evropi», «Formalna i neformalna interakcija i saradnja parlamenata i civilnog društva u jugoistočnoj Evropi» i «Poruke protesnih pokreta u jugoistočnoj Evropi poličarima i partijama».

Svetlana Pešić, saradnica na programima