UCG treba da definiše jasna pravila za sve, a ne da otvara prostor za diskriminaciju

Univerzitet Crne Gore
Rektorat
Profesor dr. Predrag Miranović, rektor

Podgorica, 18.06.2014.

Predmet: Inicijativa za donošenje Pravilnika o kriterijumima i uslovima pod kojima zapošljeni na UCG mogu biti angažovani kao gostujući profesori, konsultanti i obavljati dopunski rad

Poštovani gospodine Miranović,

Shodno Vašoj naredbi od 16.06.2014. godine br. 01-967 i br.967/1 koju ste uputili svim dekanima i direktorima fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore, a kojom zabranjujete angažovanje osoblja UCG na privatnim obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, kod nekog drugog poslodavca u Crnoj Gori i van nje, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnosi:

Inicijativu za donošenje Pravilnika o kriterijumima i uslovima pod kojima zapošljeni na UCG mogu biti angažovani kao gostujući profesori, konsultanti i obavljati dopunski rad

CGO je i ranije apelovao na upravu UCG da ispita i sankcioniše slučajeve duplog zapošljavanja akademskog osoblja na UCG. Za to je istoj upravi podnio i konkretne dokaze za pojedine profesore koji su duplo zapošljeni po osnovu ugovora o radu na dva različita mjesta u istoj ili drugoj državi za puno radno vrijeme, što je kako fizički tako i pravno nemoguće. CGO je ukazao i na finansijske štete koje je takvo stanje prouzrokovalo za budžet UCG, a za koje još nije utvrđena odgovornost rukovodstva UCG ili njegovih organizacionih jedinica. Takođe, do dana današnjeg, UCG nije obavijestio ni CGO ni crnogorsku javnost što je urađeno kako bi ovi slučajevi jasnog kršenja zakona bili razriješeni. Umjesto toga, napravljena je naredba koja potiče od ovih problema, ali umjesto da ga otkloni i definiše precizne i transparentne kriterijuma i uslove pod kojim zapošljeni na UCG mogu imati i druge potencijelne angažmane otvara za novi prostor za arbitrarno odlučivanje, manipulacije i diskriminaciju.

Vaša naredba, upućena svim dekanima i direktorima, bi imala pravnu snagu i smisao da se odnosi samo i isključivo na ovakve slučajeve, ili na slučajeve koje ste definisali kao: “pitanje angažovanja akademskog osoblja UCG na privatnim obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori“. Takvi primjeri imaju opravdanje u smislu spriječavanja konflikta interesa, zaštite interesa UCG od konkurencije, kao i staranja o zakonitosti radno-pravnog statusa zapošljenih.

Međutim, pošto se vaše dodatno pojašnjenje odnosi na “zabranu konkurencije zaposlenog na bilo koji rad u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, iz opisa djelatnosti Univerziteta Crne Gore, odnosno njegovih organizacionih jedinica” i to “bez saglasnosti organa Univerziteta Crne Gore”, ova naredba prijeti da postane način ucjene akademskog osoblja na UCG, posebno onih zapošljenih koji nijesu percipirani kao podobni ili koji jednostavno nemaju bližu komunikaciju sa upravom UCG.

Stoga, CGO smatra da ste dužni utvrditi Pravilnikom jasne kriterijume po kojima bi zapošljeni sa UCG, uz vašu saglasnost, mogao biti gostujući profesor, konsultant ili vršiti bilo koju vrstu dopunskog rada, što mu omogućava i sami Zakon o radu čl. 58.

CGO predmetnu Inicijativu podnosi rukovođen činjenicom da ste morali razdvojiti dvije stvari kada ste uputili ovu naredbu:
1. postojanje duplih radnih odnosa sa punim radnim vremenom kod dva poslodavca po osnovu ugovora o radu u Crne Gore i van nje u kojem slučaju je Vaša naredba opravdana;
2. obavljanje dopunskog rada kod drugog poslodavca u skladu sa Zakonom o radu čl. 58 – u kojem slučaju vaša naredba nije opravdana, jer ona krši Zakon o radu i diskiminiše zapošljene na UCG u odnosu na sve druge na koje se Zakon o radu odnosi.

U vezi sa navedenim CGO očekuje da hitno razmotrite ovu Inicijativu i utvrdite tražene kriterijume, jer ovakva vaša naredba je podložna zakonskom preispitivanju a svakako ostavlja nedopustivo širok prostor za manipulaciju, mobing i diskriminaciju slobodnomislećih ljudi na UCG.

Snežana Kaluđerović,
koordinatorka programa