Održana panel diskusija o preduslovima za transparentno zapošljavanje na lokalnom nivou

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut Alternativa (IA) su danas, u Velikoj sali Centra za kulturu u Kolašinu, organizovali panel diskusiju „Preduslovi za transparentno zapošljavanje na lokalnom nivou“, u okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija.

Panel diskusija je počela uvodnim izlaganjem Borisa Marića, višeg pravnog savjetnika u CGO, koji je predstavio dosadašnje rezultate projekta i istakao da isti ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i nadležnih državnih organa u razvoju politike, monitoringa i sprovođenja kampanje za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama Crne Gore. On je dodao da „treba kao važan problem analizirati pitanje posebnih jedinica za upravljanje ljudskim resursima u lokalnim administracijama, imajući u vidu brojne i kontinuirane manipulacije u zapošljavanju na opštinskom nivou u Crnoj Gori“.

cgokolasin

Ispred Sekretarijata za opštu upravu opštine Kolašin, govorio je Veselin Vukić, sekretar, koji se osvrnuo na pregled situacije u opštini Kolašin kada je riječ o zapošljavanju, i složio se da je potrebna racionalizacija i reforma radi povećanja transparentnosti zapošljavanja na lokalnom nivou. Takođe, on je istakao da je veoma bitno pitanje kod zapošljavanja na lokalnom nivou – pitanje nadležnosti Glavnog administratora i Sekretarijata u odnosu na posebnu jedinicu za upravljanje ljudskim resursima.

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u IA je govoreći o preduslovima za transparentno zapošljavanje na lokalnom nivou naglasila da još uvijek nijesu stvoreni uslovi za primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima. “Neophodno je racionalizovati broj zapošljenih, uspostaviti posebne jedinice službe za upravljanje ljudskim resursima, stvoriti uslove za višegodišnje planiranje ljudskih resursa, kao i za transparentnost procedura zapošljavanja”, zaključila je Marović. Ona je podsjetila na činjenicu da postoji višak zapošljenih u svim lokalnim samoupravama, kao i da disbalans između prenijetih povjerenih poslova u lokalnim samoupravama i broja zapošljenih.

Željka Vuksanović, odbornica Socijaldemokratske partije (SDP) u Skupštini opštine Kolašin je prenijela iskustva opozicije u borbi protiv korupcije i u borbi protiv netransparetnog zapošljavanja u toj opštini. Takođe, ona je kao i ostali panelisti, naglasila da je opštini Kolašin hitno potrebna racionalizacija broja zapošljenih.

Projekat „Korupcija na lokalnom nivou – Nulta tolerancija“ realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa NVO Institut Alternativa (IA) iz Podgorice, NVO Bonum iz Pljevalja i NVO Nada iz Herceg Novog, a podržava ga EU posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011, uz sufinansiranje Kraljevske ambasade Norveške.

Svetlana Pešić, saradnica na programima