Panel diskusija – Preduslovi za transparentno zapošljavanje na lokalnom nivou

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut alternativa (IA),
NVO Bonum i NVO NADA
pozivaju Vas na panel diskusiju u okviru projekta

Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Preduslovi za transparentno zapošljavanje na lokalnom nivou

utorak, 16. jun 2014, 10:00-12:00
Velika sala Centra za kulturu, Kolašin

Panelisti:

Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO)
Đorđe Martinović, samostalni savjetnik za radne odnose u opštini Kolašin
Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa (IA)
Željka Vuksanović, odbornica Socijaldemokratske partije (SDP) u Kolašinu

Panel je otvoren za sve zainteresovane građane/ke.

Dobrodošli!

Ovaj projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011, a kofinansira Kraljevska norveška ambasada