Koliko Vlada Crne Gore dobija kroz jedan neustavan Zakon?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je nedavno predstavio svoj izvještaj „Tri godine kršenja Ustava – ko je odgovoran?“ u kojem je javnost upoznata sa dijelom štete koju po građane i građanke proizvodi neustavna primjena novog Zakona o prekršajima, kao i sa činjenicom da Ustavni sud ostaje na strani Vlade umjesto da zaštiti javni interes.

U tom izvještaju, između ostalog, objavljen je podatak da je 6. 257 455, 59 EUR naplaćeno na osnovu novčanih kazni za period od primjene novog Zakona o prekršajima od 01.09.2011. do 14.maj 2014, na osnovu podataka iz Registra novčanih kazni. Naglašeno je da Registar ne obuhvata sve evidencije, već samo iznose koji se odnose na naplatu kazni na osnovu odluka prekršajnih sudija, čije odluke su neustavne jer oni sami nijesu izabrani na Ustavom propisan način.

Dodatno, CGO je, koristeći mehanizme koje propisuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama, došao do podatka da je iznos od novčanih kazni prekršajnih naloga svih organa državne uprave, koji su izricali sankcije na osnovu kaznenih odredaba drugih zakona i krovnog Zakona o prekršajima, višestruko veći i sa rastućom tendencijom, što obesmišljava preventivnu stranu ovog Zakona. Sudeći po ovoj tendenciji rasta izrečenih prekršajnih kazni, neće više postojati prekršajni oprosti i opomene za blage prekršaje, već će se isključivo izricati prekršajni nalozi sa propisanom visinom kazne, i to onom najvišom.

Preciznije, po godinama to izgleda ovako:
• 01.09.2011. – 31.12.2011. ukupno izrečeno 2. 169 385,50 € od čega je naplaćeno 1. 569 197, 20 €;

2012. ukupno izrečeno 10. 834 632,65 € od čega je naplaćeno 7. 090 709, 61 €. Tokom 2012.godine, po budžetskoj stavci novčana kazna i oduzeta imovinska korist planirano je da se u Budžet slije 7. 220 074, 40€, što je skoro dostignuto;

• 2013. ukupno izrečeno 20. 394 709, 25€ od čega je naplaćeno 9. 939 786, 01 €. U 2013. po budžetskoj stavci novčana kazna i oduzeta imovinska korist planirano je da se u Budžet slije 8.511 345, 52 €, što znači da je planirana cifra značajno premašena.

U konačnici, po osnovu prekršajnih naloga svih organa državne uprave od početka primjene novog Zakona o prekršajima (01.09.2011) do 31.decembra 2013. odnosno za svega dvije godine i četiri mjeseci naplaćeno je 18.599 692,8€.

Enorman rast izrečenih novčanih kazni po prekršajnim nalozima (u 2013. u odnosu na 2012. čak 88.23%) i posljedično rast naplate novčanih sredstava po ovom osnovu (u 2013. u odnosu na 2012. uvećan za 40.18%), ukazuje da se Vlada Crne Gore opredijelila za izrazito represivan pristup u primjeni ovog Zakona kako bi punila Budžet i time nadoknađivala brojne gubitke koje su posljedica neodgovornih odluka iste Vlade. Na taj način, ceh ponovo plaćaju građani i građanke Crne Gore. Ovo čini i motiv Vlade da i dalje koristi svoj uticaj na Ustavni sud da isti ne odlučuje o Inicijativi ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o prekršajima koju je CGO podnio prije skoro 3 godine Ustavnom sudu.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa