Koalicija KORAK poziva na podršku Povorci ponosa u Podgorici

Podgorica, Beograd, Priština – 28. oktobar 2014.

Koalicija za ravnopravnost KORAK, u susret Povorci ponosa koja je zakazana za 2. novembar 2014, u Podgorici, poziva sve građane/ke, a prije svega ličnosti koje imaju uticaja na javno mnjenje, da se uzdrže od širenja govora mržnje i podgrijavanja atmosfere linča i nasilja prema LGBT osobama.

Svjedoci smo da je jezik netolancije, na neki način, produkovao posljedice u vidu fizičkog napada na člana LGBT Foruma Progres, koji se prije par dana desio u Tivtu. Snažno osuđujemo svaki vid nasilja prema LGBT osobama i zahtijevamo od nadležnih institucija da nasilnike koji su fizički nasrnuli na aktivistu LGBT Foruma Progres privedu pravdi i kazne u skladu sa zakonom i time pošalju poruku da nasilje neće biti tolerisano.

Takođe, smatramo krajnje neprimjerenim izjave pojedinih javnih ličnosti koje smo prethodnih dana mogli čitati u medijima, a u kojima nipodaštavaju značaj borbe za ljudska prava LGBT osoba, te Povorku ponosa nazivaju “pokretom za nasilnu prekompoziciju kosmosa i paradom smrti”. Radi se o opasnim i zapaljivim porukama u društvu koje je, na žalost, još uvijek većinski lišeno osjećaja empatije i solidarnosti za LGBT osobe.

Pokreti za ljudska prava, pa među njima i pokret za prava LGBT osoba, predstavljaju legitiman i legalan pokret građana/ki koji žele da borbom protiv diskriminacije obezbijede dostojanstven i srećan život na koji imaju pravo, a istovremeno doprinose i ostvarenju istinske slobode koja crnogorskom društvu jedino može obezbijediti napredak i održivost.

Sasvim je razumljivo da imamo pravo na različito mišljenje o LGBT pravima, načinima i potrebi borbe za njihovo unaprijeđenje, ali moramo biti svjesni svoje odgovornosti da u skladu sa postojećim zakonima poštujemo pravo drugih na samoindentifikaciju, te da ne širimo govor mržnje, netrpeljivosti i činimo nasilje prema bilo kome na osnovu ličnog svojstva. Podsjećamo da je zabrana diskriminacije ustavna kategorija, dalje razrađena nizom zakona države Crne Gore, te da su govor mržnje i fizičko nasilje uzrokovano mržnjom po osnovu seksualne orjentacije krivična djela i pozivamo nadležne institucije da ih kao takva tretiraju.

Pozivamo i obrazovne vlasti da prestanu sa ignorisanjem tema koje se tiču ljudskih prava LGBT osoba, i da naučne činjenice o homoseksulnosti uvrste u nastavne planove i sadržaje udžbenika i time doprinesu razumijevanju i razvoju duha tolerancije prema LGBT osobama kroz sistem vaspitanja i obrazovanja.

U cilju razumijevanja potrebe LGBT osoba i njihove borbe za slobodnim uživanjem ljudskih prava, uz najdublje poštovanje prava svih na različito mišljenje, pozivamo građane/ke da u ovim danima prije najavljene Povorke ponosa, svako za sebe razmisli o tome da li bi bio spreman/na da prihvati da bude srećan u nekoliko kvadrata, između četiri zida, 365 dana u godini kako to većina ,,velikodušno” nudi LGBT osobama kao recept za siguran i ispunjen život? Vjerujemo da bi ovakav način samopropitivanja bio vrlo ljekovit i od pomoći u razumijevanju svrhe održavanja Povorke ponosa.

Koaliciju KORAK čine Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Gej Strejt Alijansa GSA (iz Srbije); Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa mladih za ljudska prava (iz Kosova); Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum progres (iz Crne Gore).

U ime KORAK-a,

Petar Đukanović, koordinator programa
Centar za građansko obrazovanje (CGO)