Izgradnja kapaciteta za izvještavanje o EU i procesu pregovaranja Crne Gore sa EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa portalom „Vijesti“, a u okviru realizacije projekta „EU vijesti – informiši se!“ , podržanog iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, organizovao je Obuku za urednike/ce i novinare/ke portala Vijesti u oblasti razvoja tehnika za izvještavanje o EU i procesu pregovaranja Crne Gore sa EU, tokom prethodna dva vikenda.

U okviru prvog modula, koji je održan 5. i 6. marta 2015, pored Daliborke Uljarević, izvršne direktorke Centra za građansko obrazovanje (CGO), koja je otvorila trening, sa učesnicima/cama je o ulozi i značaju medija u procesu evropskih integracija razgovarao Patrick Schmelzer, iz Odjeljenja za reformu javne uprave i medije Delegacije EU u Crnoj Gori. O tome što podrazumijeva proces pregovaranja Crne Gore sa EU, ulozi pregovaračke strukture u pregovaračkom procesu, kao i strategiji informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018 govorio je Miodrag Radović, sekretar Pregovaračke grupe u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore (MVPEI). Proces pregovaranja Crne Gore sa Evropskom unijom, sa akcentom na poglavlja 23 i 24, bila je tema kojom se bavila Svetlana Rajković, pomoćnica ministra pravde i pregovaračica sa EU za poglavlja 23 i 24. Ulogu Skupštine u procesu evropskih integracija kroz nadležnosti i mogućnost uticaja na dinamiku i kvalitet pregovaračkog procesa učesnicima/cama je približio Slaven Radunović, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore.

cgocceeuvijesti

Drugi modul je održan 14. i 15. Marta 2015, tokom kojeg su Slobodan Georgijev, Koordinator Balkanske istraživačke mreže (BIRN) iz Beograda i Dragoljub Duško Vuković, nezavisni novinar govorili o pojmu i principima istraživačkog novinarstva, istraživačkog procesa, načinu prikupljanja dokumenata i informacija, kao i tehnikama pretraživanja baza podataka i pisanju istraživačkih tekstova. Dodatno, učesnici/ce su imali priliku da sa predavačima govore o tome što zanima crnogorsku publiku u vezi sa EU i procesom pregovaranja CG sa EU, što je u svemu tome vijest/priča i kako o ovom procesu izvještavati na način koji je najprijemčiviji građanima/kama.

Projekat „EU vijesti – informiši se!“ , u okviru kojeg se sprovodi obuka za novinare, ima za cilj da doprinese povećanju stepena informisanosti, razumijevanja i razvoja javnog dijaloga o EU, kroz povećanje kvaliteta dostupnih informacija o Evropskoj uniji i pregovaračkom procesu, na web portalima u Crnoj Gori. Aktivnosti projekta dio su Akcionog plana za sprovođenje strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018, za 2015.

Svetlana Pešić, saradnica na programima