Osnaživanje mladih u Plavu i donacija školskoj biblioteci

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u JU Srednja mješovita škola ,,Bećo Bašić” u Plavu organizovao, kao rezultat praktičnog rada tokom Škole ljudskih prava, prvu u nizu akcija koje su usmjerene na promociju značaja volontarizma među mladima. Cilj akcije je da srednjoškolci/ke kroz vršnjačku edukaciju saznaju više o ovoj važnoj temi, kao i da se osnaži proaktivno djelovanje mladih u crnogorskom društvu. Akciju podržava, u okviru projekta Youth build Montenegro, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Tokom akcije, polaznici XIX generacije Škole ljudskih prava Anela Džemajlović i Jasmin Pejčinović, predstavili su svojim vršnjacima u Plavu informacije i znanja o volonterizmu, ali i svoja lična iskustva i naučene lekcije iz volonterskog angažmana kroz CGO i druge organizacije. Osim toga, učenicima/cama je podijeljen i informativno-edukativno materijal i kratak upitnik koji će služiti za potrebe istraživanja stavova i znanja mladih.

cgoccepl

Prilikom posjete Plavu, tim CGO-a, koji su vodili Petar Đukanović, koordinator programa i Miloš Knežević, koordinator Omladinske grupe CGO-a, uručio je donaciju biblioteci JU Srednja mješovita škola “Bećo Bašić”. Donaciju knjiga čine 42 naslova u 54 primjerka iz oblasti demokratije, ljudskih prava, evropskih integracija i aktivnog građanstva.

Svetlana Pešić, saradnica na programima