Posjeta Škole ljudskih prava Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i uručenje diploma

U okviru projekta «Youth build Montenegro» koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država organizovan je rad XX generacije Škole ljudskih prava čiji program podrazumijeva i posjetu institucijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. Stoga su učesnici/ce danas posjetili Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, koji je prepoznat kao važan činioc zaštite i unaprijeđenja ljudskih prava. Polaznicima su ovom prilikom dodijeljene diplome za uspješno pohađanje Škole, u Plavom salonu Skupštine Crne Gore.

U okviru posjete Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore učesnike/ce Škole je pozdravio dr Halil Duković predsjednik Odbora, koji ih je detaljno upoznao sa nadležnostima, organizacijom i djelovanjem Odbora i istakao da jačanje ljudskih prava nije samo u domenu jedne institucije:“Ukoliko želimo da jačamo u domenu ljudskih prava, neophodna je saradnja – kako domaćih i stranih institucija, tako i domaćih i međunarodnih organizacija.” On je dodao da je Odbor u rezultatima svog rada najmanje zadovoljan u domenu jačanja svijesti građana i građanki Crne Gore “jer nijesmo stigli do nivoa kada ćemo ljude poštovati zbog njihove različitosti”, ali i ocijenio da je značajan napredak napravljen u zakonodavnom okviru zaštite ljudskih prava i sloboda.

cgoccesljpodbor

Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori B. Bix Aliu je naveo da je “ponosan što je ambasada SAD mogla biti dio ovog projekta i želio bih da se zahvalim Centru za građansko obrazovanje što obavlja ovaj važan posao, kao i Skupštini što nas je ugostila danas ovdje.” On je istakao da je “održivost ovog projekta ukazuje na osnovnu činjenicu – da u mladoj naciji sa dugom istorijom, mladi ljudi imaju ključnu ulogu u usmjeravanju Crne Gore na pravi put. Upravo ta strast i optimizam mladih je ono što u svakom demokratskom društvu osigurava napredak, a to je naročito tačno u Crnoj Gori”. Prema njegovim riječima “nijedan građanin nikad nije previše mlad da bi se zalagao za ljudska prava, kako time što drži vlasti i društvo odgovornim, tako i time što se ponaša na način na koji pokazuje poštovanje prema drugima.” Čestitajući polaznicima on je zaključio “Budite ponosni na sebe, i jedva čekam da vidim kako ćete primijeniti ove lekcije u praksi.”

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, je podsjetila da je Škola ljudskih prava CGO-a najstariji još trajući program alternativnog obrazovanja za ljudska prava u Crnoj Gori. Ona je ocijenila da činjenica da se sama dodjela diploma dešava u Skupštini Crne Gore ima snažno simboličko značenje. „Upravo zakonodavna vlast ima najvažniju ulogu u promovisanju vrijednosti i zaštite ljudskih prava i sloboda, i to svojom osnovnom ulogom normiranja zakonodavnog okvira, kako bi ono bilo usklađeno sa međunarodnim standardima i najboljim praksama, ali i svojom kontrolnom ulogom koju će još morati da nadograđuje u smislu djelotvorne kontrole svih onih koji u državnom sistemu moraju neposredno da štite ljudska prava i slobode građana i građanki“. Dalje, naglasila je da vidi “posebno opterećujućim za ukupni demokratski razvoj, ograničenja a nerijetko i kršenja prava na slobodu izražavanja koja posebno pogađaju medije i NVO sektor, ali i diskriminatoran tretman u odnosu na brojne marginalizovane grupe – pri čemu tu mislim, prije svega, na LGBT populaciju, osobe sa invaliditetom, Rome ali i žene i djecu. Tu je prevashodna odgovornost institucija, a u svim onim naporima koje institucije budu sprovodile u smislu suštinskog unaprijeđenja stanja ljudskih prava vjerujem da će imati saveznike u autentičnom NVO sektoru, kao što će biti kritikovani onda kada izostane adekvatna akcija“.

IMG_2839

XX generaciju Škole ljudskih prava uspješno je završilo 29 (dvadesetdevet) srednjoškolaca/ki sa teritorije čitave Crne Gore: Aleksandar Kaluđerović, Ivana Bošković, Emin Niković, Jelena Pavlović, Ljubomir Jokić, Marko Radulović, Anđela Minić, Mirko Đukić, Petar Radulović, Radovan Novaković, Sajma Purišić, Amra Tahirović, Boško Bulatović, Itana Bojović, Samra Pepić , Mileta Šćekić, Ana Miljenović, Ivana Dosković, Kanita Šabanović, Jovana Ivanović, Luka Martinović, Irma Osmanović, Sajma Pepić, Petar Glavčić, Iva Tuponja , Balša Popović, Dimitrije Batrićević, Lazar Pejović i Ivan Bošković.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nisu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Njen cilj je uspostavljanje kontinuiranog alternativnog obrazovanja o ljudskim pravima. U toku prethodnih devetnaest generacija Školu je završilo više od 500 građana/ki, aktivista/kinja političkih partija, nevladinih organizacija, službenika/ca državnih službi sa lokalnog i nacionalnog nivoa, novinara/ki, studenata/kinja i drugih koji su pokazali interesovanje da svoje djelovanje vežu za javnu scenu i daju lični doprinos ostvarenju ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori.

Svetlana Pešić, saradnica na programima