Podrška bibliotečkom fondu Univerzitetske biblioteke

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas donirao 40 publikacija (82 primjerka) iz novije izdavačke produkcije CGO-a u oblasti demokratije, ljudskih prava, evropskih integracija i aktivnog građanstva.

CGO godinama ulaže napore kako bi doprinio unaprijeđenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori. U okviru tih programskih aktivnosti, između ostalog, identifikovana je potreba podrške bibliotečkog fonda Univerzitetske biblioteke. Tako je Univerzitetskoj biblioteci donirano 40 publikacija (u 82 primjerka ukupno) koje je u posljednjem periodu CGO objavio, samostalno ili sa partnerima. Publikacije se bave aktuelnim izazovima demokratizacije crnogorskog društva, sa fokusom na različite aspekte procesa evropskih integracija, kao i na neke od ključnih izazova ga prate, a dominantno u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda i učinkovite borbe protiv korupcije.

CGO cijeni da je važno da akademskom osoblju na Univerzitetu Crne Gore, kao i studentima/kinjama, budu direktno dostupna izdanja nevladinog sektora a posebno onog dijela NVO sektora koji ima kritički odnos prema kvalitetu javnih politika i radu organa javne vlasti, jer se time snaži i akademska zajednica na UCG i razvoj kritičke misli na samom UCG.

CGO poziva i druge nevladine organizacije da doprinesu fondu Univerzitetske biblioteke kroz doniranje svojih izdanja u oblastima u kojima djeluju.

Mira Popović, saradnica na programima