Državljanstvo ne treba da bude uslov za članstvo predstavnika nevladinih organizacija u radnim tijelima Vlade

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava, i Juventas podnijeli su potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, Dušku Markoviću, inicijativu za izmjenu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Predloženo je brisanje posjedovanja državljanstva kao uslova za članstvo predstavnika nevladinih organizacija u radnim tijelima Vlade iz člana 11 Uredbe, kojom je do sada bilo onemogućeno da stručnjaci koje bi kandidovale NVO učestvuju u radu tih tijela samo zbog toga što nijesu državljani Crne Gore.

Smatramo da diskriminacija kvalifikovanih i iskusnih ljudi koji su spremni da daju svoj doprinos razvoju države, njihovim isključivanjem iz rada radnih grupa, nanosi štetu Crnoj Gori i uskraćuje joj bitan resurs za razvoj.

Crna Gora, iako je jedna od država članica Savjeta Evrope sa najmanjim brojem stanovnika, mora da obezbijedi sve funkcije države, uključujući i kvalitetne zakone i podzakonske akte. Učešće NVO predstavnika u radnim grupama je do sada značajno doprinijelo ovom cilju i vjerujemo da posjedovanje pasoša Crne Gore nije preduslov za posjedovanje stručnih kapaciteta i znanja neophodnog za njen dalji napredak.

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica NVO Centar za građansko obrazovanje
Zlatko Vujović, predsjednik upravnog odbora NVO Centar za monitoring i istraživanje
Maja Raičević, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava
Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas