Osnaživanje liderskih i aktivističkih potencijala studenata/kinja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 5. do 8. novembra 2015, u hotelu Residence u Miločeru, organizovao Program studentskog liderstva, u kojem su odabrani studenti/kinje prošli intenzivan program obuke koji čini kombinacija predavanja, radionica, panel diskusija, projekcija filmova, vježbi i simulacija. Program studentskog liderstva dio je šireg projekta “Da samo znanje donosi zvanje”, koji finansira Delegacija EU u Crnoj Gori a kofinansira fondacija Heinrih Bel i Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Program je činilo 18 sesija, kroz koje su tretirana pitanja Bolonjske deklaracije, njenog zakonodavnog okvira, tendencije razvoja visokog obrazovanja, kvalitet i dostignuća u reformi visokog obrazovanja, proces zapošljavanja i napredovanja, ali i dupli radni odnosi, u visokom obrazovanju, mobilnost studenata i istraživača, programi razmjene, percepcija korupcije, kao i transparentnost, finansiranje i donošenje odluka u visokom obrazovanju. Posebne sesije bile su posvećene liderstvu, značaju komunikacija, pravilima dobrih govora i govornika, konceptu građanske neposlušnosti i akademske čestitosti, akademskom pisanju i fenomenu plagijata. Pored toga, studenti su kroz panel diskusije sa gostima govorili o studentskom aktivizmu u Crnoj Gori, medijima i nevladinim organizacijama kao akterima demokratizacije, kao i o izazovima političkog marketinga i komunikacije u Crnoj Gori. Takođe, u okviru novih konteksta aktivizma akcenat je bio na umjetnosti i aktivizmu. Konačno, studenti/kinje su imali priliku da osmisle akcije koje će, uz podršku CGO-a, sprovesti na svojim univerzitetima ili šire.

psl2015

Predavači/ce na ovom glavnom dijelu Programa studentskog liderstva bili su: dr Mladen Perazić sa Univerziteta Mediteran, Vlado Dedović, direktor Pravnog odjeljenja u Centru za monitoring i istraživanja (CEMI), Danilo Marunović, reditelj, Boban Batrićević, istoričar, mr Mirko Đuković sa Univerziteta Donja Gorica, mr Janko Ljumović sa Univerziteta Crne Gore, prof. dr Radovan Radonjić, akademik, Gojko Berkuljan, reditelj, Dragana Čomagić, urednica na radiju “KRŠ”, prof. dr Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Tamara Milić, psihološkinja, Damir Nikočević, politikolog, Petar Komnenić, autor emisije «Načisto» i novinar RSE, Goran Đurović, predsjednik UO Koalicije «Saradnjom do cilja» i član Savjeta RTCG, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa Aktivno građanstvo, Mira Popović, saradnica na programima i Petar Đukanović, koordinator programa Ljudska prava u CGO-u.

Program studentskog liderstva pohađa 29 studenata/kinja sa Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Fakulteta za državne i evropske studije.

Cilj Programa studentskog liderstva je da osnaži liderske i aktivističke potencijale studenata/kinja koji bi doprinijeli rješavanju problema koji postoje u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, a fokusirajući se na oblasti korupcije u obrazovanju, aktivnog građanstva, primjenu Bolonjske deklaracije, evropske vrijednosti i koncepte u sistemu visokog obrazovanja.

Svetlana Pešić, saradnica na programima