Posjetom Komanskom mostu, Upravi policije i Britanskoj ambasadi završen rad XXI generacije Škole ljudskih prava

Polaznici/e XXI generacije Škole ljudskih prava koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) posjetili su danas JU Zavod Komanski most, Upravu policije a nakon toga i Britansku ambasadu u Podgorici. Škola ljudskih prava je jedna od aktivnosti na projektu Mladi grade Crnu Goru koji je podržala Britanska ambasada.

Srednjoškolci/ke su tako, u okviru praktičnog dijela nastave, dobili mogućnost da se upoznaju sa funkcionisanjem, nadležnostima i djelovanjem ustanove za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju, ali i sa radom Uprave policije, odnosno konkretnije Centra bezbjednosti Podgorice i Pritvorske jedinice. Na kraju, polaznike XXI generacije Škole ljudskih prava primio je otpravnik poslova u Britanskoj ambasadi Lindon Rednidž, koji im je sa Daliborkom Uljarević, izvršnom direktorkom CGO-a i Petrom Đukanovićem, kordinatorom programa u CGO-u uručio diplome za uspješno pohađanje Škole.

cgosljpxxi

Dodatno, kao rezultat praktičnog rada tokom Škole, učesnici/ce su osmislili više akcija, od kojih je jedna bila i današnja usmjerena na promociju volonerizma i humanitarnog rada kroz posjetu JU Zavodu Komanski most, koji obezbijeđuje zbrinjavanje, vaspitanje i obrazovanje, radno-okupaciono angažovanje i zdravstvenu zaštitu svojim štićenicima. Polaznici/e Škole ljudskih prava su od Vaselja Dušaja, direktora ove ustanove, saznali više o radu Komanskog mosta i aktivnostima koje se preduzimaju u vezi sa podrškom štićenicima, a nakon posjete su uručili poklone koje su donijeli za štićenike.

cgosljpxxi3

U okviru posjete Upravi policije, učesnike/ce XXI generacije Škole ljudskih prava primili su Sveto Čović, predstavnik Centra bezbjednosti Podgorica, Mladen Marković, rukovodilac Operativno komunikacionog centra i Svetozar Tošković, rukovodilac jedinice Kriminalne tehnike CB Podgorica, koji su im bili na raspolaganju da odgovore na brojna pitanja oko načina funkcionisanja Uprave policije i njenih organizacionih jedinica.

cgosljpxxi2

Diplome za uspješno pohađanje Škole ljudskih prava dobili su 23 (dvadesettri) srednjoškolca/ke sa teritorije čitave Crne Gore: Abid Šabanović, Amer Hadžimušović, Amra Kalač, Bobana Glavičanin, Damir Suljević, Danilo Banović, Đorđe Vujačić, Erdan Kujević, Irena Mudresa, Isidora Vlaović, Jana Obradović, Jelka Vilotijević, Katarina Đonović, Mia Zeković, Milena Nenezić, Milica Bulatović, Miloš Danilović, Nikoleta Lazarević, Orhan Mujević, Rialda Markišić, Sunčica Obradović, Teodora Turović i Veliša Seferović.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nisu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti. Njen cilj je uspostavljanje kontinuiranog alternativnog obrazovanja o ljudskim pravima.

U toku prethodnih dvadeset generacija, Školu je završilo više od 600 građana/ki, aktivista/kinja političkih partija, nevladinih organizacija, službenika/ca državnih službi sa lokalnog i nacionalnog nivoa, novinara/ki, studenata/kinja i drugih koji su pokazali interesovanje da svoje djelovanje vežu za javnu scenu i daju lični doprinos ostvarenju ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori.

Svetlana Pešić, saradnica na programima