ND Vijesti ponovo partner na Festivalu filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015

Centar za građansko obrazovanje (CGO) intezivno radi na organizaciji šestog izdanja Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015 pripremajući kvalitetan i raznovrstan program koji vjerna publika ovog sada već tradicionalnog Festivala i očekuje.

Prepoznajući značaj ovakvog Festivala, podršku njegovoj realizaciji će i ove godine pružiti ND Vijesti. U tom kontekstu, danas su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Željko Ivanović, izvršni direktor ND Vijesti potpisali ugovor o saradnji, koji je nastao kao izraz razumijevanja obje strane da je u doprinosu uspostavljanju kulture ljudskih prava neophodna intezivna komunikacija i saradnja svih zainteresovanih strana, a posebno medija i nevladinih organizacija, koji pored institucija značajno mogu uticati na unaprijeđenje ovog okvira. Na osnovu ugovora, Vijesti će posvetiti medijsku pažnju i obezbijediti zastupljenost Festivala u svojim redovnim izvještavanjima, promovisati Festival njegovim najavljivanjem, i učestvovati u radu Savjeta Festivala preko svog predstavnika/ce. CGO će predstaviti Vijesti u promotivnom materijalu koji izdaje Festival i dati prava prvenstva za intervjue s gostima Festivala u skladu sa interesovanjem Vijesti, kao glavnog medijskog pokroviteljstva među štampanim medijima.

Vijesti Ugovor

Šesto izdanje Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015 će biti održano od 11. do 15.decembra 2015. u Podgorici, u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP), a novina je da će Festival ove godine imati i paralelna skraćena izdanja u Kotoru i Beranama.

Ovogodišnji Festival podržavaju Ambasada SAD, Ambasada Kanade, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore, ali i prestižni Movie that Matters (koji po prvi put podržava jedan ovakav projekat u Crnoj Gori). Partneri Festivala su Crnogorsko narodno pozorište (CNP), Beldocs, javni servis RTCG (TV i portal), Vijesti (novine i portal), Kulturni centar «Nikola Đurković» iz Kotora, opština Berane, kao i kompanije Montepano i Compania de Vinos Montenegro.

Svetlana Pešić, saradnica na programima