Uručene diplome polaznicima XXVI generacije Škole demokratije

U Podgorici su večeras svečano uručene diplome polaznicima XXVI generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome su uručili Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, i prof. dr Radovan Radonjić, voditelj Škole.

Uručujući diplome polaznicima Daliborka Uljarević je naglasila da je “obrazovanje presudno za razvoj demokratskog društva aktivnih građana i građanki”, ali i da je “značajan broj postojećih kriza u Crnoj Gori rezultat pomanjkanja upravo obrazovanih kadrova sa integritetom, kao i poznavanja i praktikovanja naprednih vrijednosnih sistema”. Ona je izrazila uvjerenje da “upravo oni građani i građanke koji posvećeno rade na sopstvenom unaprijeđenju predstavljaju potencijal i šansu za reforme i izgradnju otvorenog društva koje će se zasnivati na vladavini prava, jakim institucijama i svjesnim pojedincima koji su spremni i sposbni da učine donosioce odluka odgovornim za njihove odluke i postupke”.

sdxxvi

Prof. dr Radovan Radonjić je istakao da su opravdanost Škole demokratije “potvrdile generacije njenih polaznika svojim doprinosom procesima demokratizacije Crne Gore” i da bi da je više ovakvih škola situacija u tom pogledu u Crnoj Gori bila “kud i kamo povoljnija od postojeće”.

Škola demokratije je posvećena razumijevanju ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje. U njoj se izučavaju teorijska znanja, komparativna praksa i sama vještina i umijeće primjene demokratskih načela u svakodnevnom životu, a posebno u političkoj sferi. Program Škole demokratije je organizovan kroz petomjesečnu seriju sesija, u vidu predavanja, radionica, panel diskusija, simulacija, konferencija, prikazivanja filmova praćenih razgovorom o njima, itd.

XXVI generaciju Škole demokratije uspješno su završila 24 polaznika/ce iz čitave Crne Gore, uglavnom predstavnici/ce političkih partija, vladinih institucija, medija, NVO, studenata/kinja i drugih. Oni su, u okviru ovog programa, imali priliku da čuju predavanja uglednih domaćih i stranih profesora, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, NVO sektora, novinara, nezavisnih institucija, diplomatskog kora, itd. Diplome su dobili: Andrijana Lalović, Anđela Dulović, Bojana Popović, Bojana Zlatičanin, Darija Dragićević, Darja Šuković, Dragan Vukić, Goran Lalević, Ivan Glomazić, Jasmina Kačar, Ljiljana Lutovac, Marija Drašković, Marinko Barjaktarović, Milena Perošević, Mirjana Dašić, Nataša Pajović, Nemanja Vukićević, Nina Vukićević, Ognjen Marković, Radmila Krgović, Sara Nikčević, Vanja Gagović, Vuk Mašanović i Željko Mijović.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, kao i činjenica da je ovo XXVI generacija, ohrabruju i pokazuju da u Crnoj Gori postoje oni građani i građanke koji su spremni da budu društveno angažovani i aktivni učesnici tekućih procesa, ali i da rade na sopstvenoj izgradnji kapaciteta. Ovaj program je ustanovljen 2003, a do sada ga je uspješno završilo 711 građana i građanki Crne Gore. Nova generacija je planirana od januara 2016.

Svetlana Pešić, saradnica na programima