Diplome za XXII generaciju Škole ljudskih prava

Polaznici XXII generacije Škole ljudskih prava koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Kanadske ambasade, a kroz projekat “Različiti ali jednaki!”, posjetili su danas Upravu policije u okviru praktičnog dijela nastave, dobivši tako mogućnost da se upoznaju sa funkcionisanjem, nadležnostima i djelovanjem Uprave policije, Centra bezbjednosti Podgorice i Pritvorske jedinice. Polaznicima su na kraju programa diplome za uspješno pohađanje Škole ljudskih prava u prostorijama CGO-a dodijelili Nj.E. Filip Pinington, ambasador Kanade i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a. Dodjeli diploma prisustvovali su i predavači Škole, kao i koordinator programa Petar Đukanović.

S obzirom da program rada XXII generacije podrazumijeva pored širokog teorijskog i praktičnog znanja o konceptu ljudskih prava, i posjetu institucijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, među tim institucijama kao važnim činiocem zaštite i unaprijeđenja prava građana/ki prepoznata je i Uprava policije, koja je omogućila posjetu učesnika/ca Škole ljudskih prava i upoznala ih sa njenim funkcionisanjem. U okviru posjete Upravi policije učesnike/ce XXII generacije Škole ljudskih prava primio je Svetislav Čović, šef Službe dežurstva u Centru bezbjednosti Podgorica, koji je bio na raspolaganju polaznicima i spreman da odgovori na brojna pitanja zainteresovanih mladih ljudi.

dodjela diploma

Prilikom dodjela diploma, Nj.E. Filip Pinington je izrazio svoje “zadovoljstvo što je Kanadska ambasada bila u prilici da podrži vrijednu inicijativu CGO-a, koja je u skladu sa jednim od ključnih strateških prioriteta Kanadskog fonda u oblasti zaštite ljudskih prava, ali i zato što prepoznajemo i poštujemo rad CGO-a kao pouzdanog i vjerodostojnog partnera sa kojim imamo dugu i uspješnu saradnju.” On je naglasio da se Kanada trudi da podrži civilni sektor širom svijeta u bitnim temama za koje Kanađani vjeruju da su suštinske za unaprijeđenje svijeta u kojem živimo, a u tom kontekstu je i “ambiciozni i dobro osmišljeni projekat CGO-a”.

“Ambasada je ove godine podržala projekat “Različiti ali jednaki” zato što smo prepoznali važnost doprinosa u efikasnoj primjeni antidiskriminatornih politika u Crnoj Gori. Htjeli bismo da pomognemo u osnaživanju politika i praksi u zaštiti ljudskih prava ranjivih grupa, naročito prava LGBT osoba i da podstaknemo mlade da se uključe u stvaranju tolerantnog društva koje poštuje jednakost”, ukazao je Pinington.

Daliborka Uljarević je naglasila da je Škola ljudskih prava CGO-a najstariji još trajući program alternativnog obrazovanja za ljudska prava u Crnoj Gori, koji ove godine obilježava 12 godina postojanja. «Sve nas u CGO-u veoma raduje što nove generacije mladih pokazuju sve veće interesovanje da uče o ljudskim pravima i da se aktivno angažuju u zastupanju svojih, ali i prava onih koji to nijesu u mogućnosti» Ona je podsjetila da i «pored značajnih unaprijeđenja zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih prava, kultura ljudskih prava u Crnoj Gori još nije zaživjela u punom kapacitetu». Posebno je ukazala na diskriminaciju ranjivih društvenih grupa. «Nadam se da ćemo u nastupajućem periodu biti u prilici da ionako ograničene resurse u Crnoj Gori učinkovitije koristimo, a u tom dijelu upravo mladi ljudi predstavljaju važan generator promjena. Teško je koračati ka izgradnji jednakih šansi za sve, ali je taj put vrijedan svih napora jer jedino društvo u kojem se poštuju ljudska prava i slobode garantuje sigurnost i svima nama pojedinačno, i zato je svaki napor koji nas približava kulturi ljudskih prava vrijedan», zaključila je Uljarević.

XXII generaciju Škole ljudskih prava uspješno je završilo 27 (dvadesetsedam) srednjoškolca/ki sa teritorije čitave Crne Gore: Adis Harbić, Aleksandar Milaković, Aleksandra Donković, Alen Drpljanin, Anđela Stešević, Balša Ivanović, Haris Srdanović, Danica Šoć, Dejan Rabren, Dina Abazović, Dženan Đešević, Đorđe Murišić, Hana Lluka, Ivana Mijović, Jasmin Kajević, Jovana Janović, Jovana Vujović, Kristina Simić, Miloš Pešić, Nikoleta Gačević, Iva Rolović, Pavle Đurišić, Renata Rudović, Suljo Canović, Tea Omeragić, Vladimir Miletić i Zilha Husović.

4

Prethodnu dvadesetjednu generaciju ove Škole je završilo više od 600 građana/ki, aktivista/kinja političkih partija, nevladinih organizacija, službenika/ca državnih službi sa lokalnog i nacionalnog nivoa, novinara/ki, studenata/kinja i drugih koji su pokazali interesovanje da svoje djelovanje vežu za javnu scenu i daju lični doprinos ostvarenju ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori.

Svetlana Pešić, saradnica na programima