Evropski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – značaj i izazovi obrazovanja mladih za preduzetničku kulturu u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Preduzetničkim klubom Gimnazije ,,Slobodan Škerović” – ,,Žica” organizovao je večeras panel diskusiju Evropski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – značaj i izazovi obrazovanja mladih za preduzetničku kulturu u Crnoj Gori.

Brojna istraživanja rađena u svijetu pokazuju da veoma mali broj ljudi ima neku vrstu preduzetničke inteligencije u svojoj prirodi, dok je vrlo jasna pozitivna korelacije između preduzetničkog obrazovanja i unapređenja preduzetničkih vještina i kulture. Sa tog aspekta preduzetničko obrazovanje ima posebno važnu ulogu kao motor pozitivnih društvenih promjena i razvoja.

cgo europeanus

U pravcu razvoja u društvo znanja, koje garantuje ekonomski rast i razvoj, ali i održivosti istih, svaka od evropskih zemalja, bilo da je članica ili se nalazi u fazi integracija mora raditi na punom ostvarenju evropskog okvira ključnih kompetencija, među kojima preduzetništvo ima posebnu važnost. Preduzetničku kulturu i vještine potrebno je razviti do kraja obaveznog školovanja, a treba da predstavljaju bazu za dalje učenje kao dio cjeloživotnog učenja, zaključili su učesnici panel diskusije.

U Crnoj Gori preduzetničko učenje prisutno je u osnovnoj školi kao međupredmetna tema, ali i kroz obrazovanje za održivi razvoj, dok je u gimnazijskom obrazovanju preduzetništvo izborni predmet. U srednjem stručnom obrazovanju preduzetničko obrazovanje integralni je dio nastave stručnih predmeta.

Podrška društva preduzetničkim inicijativama mladih u Crnoj Gori još uvijek je na niskom nivou, počevši od nedovoljne zainteresovanosti privatnih preduzeća i privrede da podrže aktivnosti preduzetničkih klubova, a vrlo često izostaje i potrebna pažnja medija koji bi trebalo da igraju važnu ulogu u promociji preduzetničke kulture. Ono što je zaključak učesnika panela jeste da u školama još uvijek nedostaje potrebna tehnička opemljenost, kao i prostorne mogućnosti koje bi olakšale rad preduzetničkih klubova, iako se škole u kojima klubovi djeluju nastoje da obezbijede makar osnovne uslove. Mišljenje učesnika panel diskusije je da bi predmet trebalo da se izučava kao obavezan jer je njegova važnost mnogo veća i ne bi trebalo da ostane u statusu izbornih predmeta. Apatija mladih ljudi i nemanje povjerenja u mogućnost da bilo što promijene u svojoj sredini takođe je nešto na čemu treba dodatno raditi i tu preduzetničko obrazovanje može da da značajan doprinos.

Tokom panela posebno je naglašena potreba razvijanja preduzetničkih vrijednosti koje jedino mogu da oplemene vještine i znanja u pravcu očuvanja i poštovanja principa održivog razvoja koji u sebi objedinjuje očuvanje prirodnih i ljudskih resursa uz puno poštovanje ljudskih prava.

Kao primjer dobre prakse obrazovanja za preduzetničku kulturu predstavljen je rad Preduzetničkog kluba Gimnazije ,,Slobodan Škerović“ koji nosi naziv ,,Žica“, a koji je pod vodstvom koordinatorke profesorke Milene Pajović na nedavno završenom evropskom takmičenju u Sloveniji od ukupno 49 klubova osvojio značajno 7 mjesto. Tokom panela ona je zajedno sa članicama preduzetničkog kluba Marijom Boljević i Jovanom Nedovićpredstavila svoja iskustva iz rada u preduzetničkom klubu, učešća na sajmu, te potencirala važnost susreta i razmjene mladih preduzetnika sa vršnjacima iz drugih evropskih država. One su predstavile i dio produkata svog rada, te prezentovale neke od brojnih uspješnih akcija koje su realizovale u svojoj školi.

Koordinator programa Petar Đukanović predstavio je ukratko i program Evropa za građane kao šansu za škole da kroz obezbjeđivanje sredstava promovišu različite aspekte obrazovanja i tema koje su važne u evropskim okvirima, među kojima je preduzetništvo posebno važno.

Panel diskusija je dio aktivnosti projekta Homoeuropeanus-prevladavanje deficita znanja o EU, koji CGO sprovodi u partnerstvu sa 14 evropskih organizacija. Cilj projekta je da doprinese unapređenju znanja i informisanosti o EU u vremenu izazova uslovljenog ekonomskom i migranstkom krizom i ksenofobijom, te stimulisanju građana za aktivno učešće u društvenom i političkom životu što bi trebalo da dovede do prevladavanja davno dijagnostifikovane boljke od koje pati unija a to je demokratski deficit.

Svetlana Pešić, saradnica na programima