Podrška amandmanima CGO-a za uspostavljanje jednakih šansi za medije

Predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO) Boris Marić viši pravni savjetnik i Ana Vujošević, koordinatorka programa EU integracija imali su tokom protekla dva dana niz sastanaka sa predstavnicima poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore, kako bi predstavili pripremljene amandmane na set medijskih i vezanih zakona i čuli stavove poslanika o istima.

Amandmani su pripremljeni u cilju uspostavljanja jednakih šansi za sve medije u Crnoj Gori kroz precizno regulisanje pristupa javnim fondovima i finansiranju medija iz budžeta Crne Gore, a rezultat su višegodišnjih istraživanja i analiza, nacionalnih i međunarodnih, koje je CGO sprovodio. Nalazi istraživanja CGO-a, koje su kao relevantne preuzele brojne međunarodne međuvlavine organizacije, vlade i nevladine organizacije, pokazali su da je finansiranje medija u Crnoj Gori iz javnih fondova netransparentno, nekontrolisano i bez jasnih kriterijuma. Dodatno, uočena je tendencija državnih organa da zadrže svoj uticaj na medije, kroz selektivno finansiranje, klijentelističke odnose i stvaranje nejednakih uslova za rad na tržištu, čime se direktno ugrožava konkurencija, ali i vrši pritisak na uređivačku politiku. Ovoj lošoj praksi ide na ruku neizveden zakonodavni okvir što medijsku scenu u Crnoj Gori dodatno polarizuje, medijske slobode urušava i posljedično snižava nivo kvaliteta informisanja javnosti.

amandmanicgo

CGO je, radi prevazilaženja mapiranih problema, u saradnji sa pravnim stručnjacima, pripremio set amandmana na više zakonskih tekstova koji tretiraju datu oblast, i za koje vjerujemo da mogu obezbijediti potreban nivo regulacije, transparetnosti i jednakog tretmana kada je u pitanju finasiranje medija iz budžeta Crne Gore. Amandmani su pripremljeni u okviru projekta „Regulacija jednakog pristupa medija javnim fondovima u Crnoj Gori“ koji je dio regionalnog projekta „Medijska opservatorija za Jugoistočnu Evropu“, a koji sprovodi regionalno partnerstvo deset organizacija civilnog društva, na čelu sa Mirovnim institutom iz Ljubljane kao nosiocem projekta, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Sastanci su održani u Skupštini Crne Gore sa poslanicima Socijalističke narodne partije (SNP) Aleksandrom Damjanovićem i Danijelom Marković, poslanicima Kluba nezavisnih poslanika, odnosno predstavnicima Demokratske Crne Gore Velizarom Kaluđerovićem i Nevenom Gošovićem, Građanskog pokreta URA Dritanom Abazovićem i Milošem Konatarom, kao i predstavnicima SDP-a Ivanom Vujovićem i Mirkom Stanićem.

Svi sagovornici iskazali su punu spremnost da pruže podršku predloženim amandmanima u narednom periodu.
CGO će tokom sljedeće sedmice nastaviti sa konsultacijama i održati sastanke sa predstavnicima i drugih poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore.

Ana Vujošević, koordinatorka programa