Odgovornost direktora škole ne može biti samo prema ministru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo ukazuje na štetne posljedice zakonske odredbe po kojoj ministar a ne školski i upravni odbori imenuje direktore vaspitno-obrazovnih ustanova jer se time snižava nivo demokratskog učešća lokalne zajednice i samog nastavničkog kolektiva. Praksa je i dokazala da ovo kreira prostor za sprovođenje samovolje i diskriminacije prema onima koji na drugačiji način promišljaju.

Tome u prilog ide i presuda Osnovnog suda u Podgorici, kojom se poništava kao nezakonita odluka JU Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić“, a kojom je profesoru te škole Mladenu Klikovcu izrečena disciplinska mjera umanjenja zarade.

Podsjećanja radi, nakon niza ličnih nesuglasica između direktora JU Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić“ Veselina Pićurića i prof. Klikovca, Pićurić je pokrenuo disciplinski postupak protiv Klikovca koji je rezultirao umanjenjem njegove zarade za 5% u trajanju od 3 mjeseca zbog navodnog disciplinskog prestupa. U ovom slučaju, disciplinski postupak bio je nezakonito pokrenut u procesnom smislu jer je Pićurić bio i pokretač i donosilac disciplinske odluke po principu “kadija te tuži, kadija ti sudi”, umjesto da se izuzme iz slučaja i prepusti da konačnu odluku donese treće lice. Shodno tome, postupajući sudija je jasno prepoznao nezakonitost ovakvog akta škole.

Ovaj primjer je i sudska potvrda da je postavljenje direktora škola od strane ministra suzilo nivo odgovornosti direktora prema bilo kome osim prema ministru, odnosno otvorilo veći prostor za zloupotrebe i obračune sa neistomišljenicima.

Vođenje disciplinskih postupaka u školama ne smije postati način rješavanja ličnih nesporazuma na štetu onog ko ima manje moći. I zato je ova presuda snažna opomena da nadležno Ministarstvo prosvjete uzme u razmatranje inicijative za promjenu zakonu u dijelu imenovanja direktora škola. CGO želi da vjeruje da ima više onih direktora koji svoj posao obavljaju profesionalno i korektno, a da su ovakvi slučajevi ipak rjeđa i loša praksa koja se mora efikasno sankcionisati. Ali, to neće biti moguće dok su direktori zaštićeni od strane ministra.

Mira Popović, saradnica na programima