Osnažiti ulogu đačkih parlamenata i volonterskih klubova u prevenciji vršnjačkog nasilja

Koordinator Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (OG CGO) Miloš Knežević bio je danas gost Đačkog parlamenta gimnazije ,,25. Maj” u Tuzima gdje je održao radionicu o ulozi đakih parlamenata i volonterskih klubova u prevenciji vršnjačkog nasilja za učenike i nastavnike ove škole. Radionica je bila posvećena unaprijeđenja znanja učenika/ca o tome što ova vrsta nasilja predstavlja, kako nastaje, kako se manifestuje, koje su posljedice, kako ga prepoznati i zauzeti aktivan stav u borbi protiv ovog vida nasilja kroz vršnjačku edukaciju, djelovanje kroz đačke parlamente i volonterske klubove, mehanizme zaštite i prijavljivanja konkretnih slučajeva svojim nastavnicima i školskim službama.

Na žalost, nasilje u školi sastavni je dio školovanja velikog broja djece. Ključni faktor uspješnosti prevencije i spriječavanja nasilja leži u podizanju svijesti učenika/ca o ovoj pojavi i njihovom direktnom uključivanju u preventivne aktivnosti na nivou škole, ali i van nje, kako u realnom tako i u virtuelnom prostoru. Vršnjaci su ključni agens socijalizacije djece i zato je njihova uloga u sprečavanju nasilja od izuzetnog značaja jer utiču na oblikovanje okruženja u kojem se toleriše nasilje. Sa druge strane, nastavnici/e i stručne službe imaju nezamjenjivu ulogu u tretiranju slučajeva nasilja, što zahtijeva poseban senzibilitet i pažnju kako prema žrtvi tako i prema mladima koji su počinili nasilje. Škola se danas nalazi u izuzetno teškoj poziciji da u procesu vaspitanja i obrazovanja mladih prevlada negativan uticaj medija i raširenog manira nasilničkog ponašanja u širem društvenom kontekstu.

IMG_5679

Posebna pažnja tokom radionice posvećena je istraživanju modaliteta suprotstavljanja potencijalu koje multinacionalna i multikonfesionalna sredina nosi kad je u pitanju vršnjačko nasilje. Upravo je uloga škole kroz njegovanje vrijednosti tolerancije i kulture prihvatanja i razumijevanja različitosti ključna u procesu prevencije vršnjačkog nasilja u mješovitim sredinama.

Jedan segment radionice bio je posvećen i “sajber bulingu” (internet nasilju), negativnim efektima i rasprostranjenosti ove pojave koja ugrožava sve veći broj mladih uslijed zloupotrebe sve dostupnijih društvenih mreža, interneta i mobilnih telefona. Učesnici/ce su se složili da se često savremena tehnologija označava krivcem porasta nasilničkog ponašanja među mladima dok se zanemaruju uzroci, poput nedostatka adekvatnih sadržaja kojima bi mladi ispunili svoje slobodno vrijeme, zanemarivanja mladih od strane roditelja i škole, ali i društvenog okruženja koje njeguje nasilje kao vid komunikacije i odnosa među ljudima.

Škola može da odigra presudnu ulogu u učenju mladih kulturi nenasilja, prije svega kroz obezbjeđivanje mogućnosti za aktivno učešće mladih u nastavi, životu škole, procesu donošenja odluka i kreiranju adekvatnih sadržaja za provođenje slobodnog vremena, podršci i podsticanju učenika da se uključuju u aktivnosti učeničkih tijela. Aktivizam i volonterski rad obogaćuju slobodno vrijeme, daju osjećaj ostvarenosti i ispunjenosti mladim ljudima te samim tim smanjuju nivo frustracije i spremnost na sukobe i nasilje.

Efekti postojećih programa o vršanjačkom nasilju u formalnom obrazovnom sistemu su još uvijek nezadovoljavajući. Stoga je neophodno snažnije angažovanje svih činioca vaspitno-obrazovnog sistema, unaprijeđenje saradnje sa roditeljima i otvaranja škola za njihovo veće učešće u životu škole. Nastavnici i stručne službe trebaju stalno usavršavanje i učenje o vršnjačkom nasilju, posebno kroz unapređenje znanja o izazovima sa kojima se pojedine grupe djece srijeću, kao što su mladi drugačije seksualne orjentacije, osobe sa invaliditetom ali i svi oni koji zbog nekog ličnog svojstva mogu biti žrtve diskriminacije. Osnaživanje đačkih parlamenata i volonterskih klubova mora biti na vrhu liste prioriteta, a vršnjačke edukacije o prevenciji nasilja najbolji put da se vršnjačkom nasilju stane na put.

Radionica je okupila 30-tak učesnika/ca i njihovih profesora/ki, a to je drugi dogašaj te vrste organizovan na inicijativu Damira Suljevića, predstavnika Đačkog parlamenta gimnazije ,,25. maj“ i bivšeg učesnika Škole ljudskih prava u organizaciji CGO-a, a uz podršku uprave gimnazije u Tuzima.

CGO se kroz svoje obrazovne programe bavi temom vršnjačkog nasilja sa ciljem da ohrabri mlade da o ovom problemu razmišljaju i budu aktivni u zaštiti vlastitih prava, ali i prava onih koji to nijesu u prilici da čine sami.

Petar Đukanović, koordinator programa