ELIAMEP i CGO rade na prijedlogu novog sistema evaluacije za crnogorske visokoškolske ustanove

Centar za građansko obrazovanje (CGO), je u okviru projekta “Da samo znanje donosi zvanje!”, koji realizuje u saradnji sa Helenskom fondacijom za evropsku i spoljnu politiku (ELIAMEP), organizovao niz sastanaka eksperata ELIAMEP-a – dr Dimitri Sotiropulosa i dr Ioannis Armakolasa – sa predstavnicima različitih obrazovnih institucija u Crnoj Gori.

Dr Dimitri Sotiropulos, profesor na Univerzitetu u Atini i dr Ioannis Armakolas, profesor na Univerzitetu Makedonija i rukovodilac Jugoistočnog programa u ELIAMEP-u, su se tokom dvodnevne posjete Crnoj Gori susreli sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Savjeta za visoko obrazovanje, Ministarstva prosvjete, Savjeta za kvalifikacije, Studentskog parlamenta, MAPSS-a, kao i predstavnicima pojedinih fakultetskih jedinica. Delegaciju ELIAMEP-a i CGO-a su, pored profesora Dimitri Sotiropulosa i Ioannis Armakolasa, činili Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Mira Popović, saradnica na programima u CGO-u.

eliamep

Dio aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta “Da samo znanje donosi zvanje” jeste i izrada prijedloga novog sistema evaluacije za fakultetske jedinice, katedre i pojedine programe visokoobrazovnih institucija u Crnoj Gori.
Ovi sastanci su bili prilika da se grčki eksperti, koji imaju bogato iskustvo u ovoj oblasti u brojnim zemljama Evropske unije, upoznaju direktno sa izazovima u visokom obrazovanju u Crnoj Gori kad je riječ o primjeni zakonodavnog okvira, usklađivanja sa evropskim prostorom visokog obrazovanja, ali i drugim vezanim pitanjima. Na bazi proučenog materijala i ovih sastanaka, oni će pripremiti zajednički prijedlog ELIAMEP-a i CGO-a za unaprijeđenje sistema evalucije kako na državnom, tako i na privatnim univerzitetima i time postaviti temelj za adekvatan način evaluacije rada profesora od strane studenata, kao i sistema eksterne i interne evaluacije akademskog osoblja i univerziteta kao cjeline.

eliamep1

Konačni dokument, nakon konsultacija sa zainteresovanim stranama, će biti predstavljen na završnoj konferenciji projekta “Da samo znanje donosi zvanje” tokom septembra 2016.

Projekat “Da samo znanje donosi zvanje” se realizuje uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, uz sufinansiranje Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i fondacije Heinrich Boll.

Mira Popović
, saradnica na programima