Konstituisana Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata DIK-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) uspostavili su danas Radnu grupu koja će raditi na analizi podzakonskih akata Državne izborne komisije i sačinjavanju predloga za unapređenje, što je jedan u nizu od preduslova za slobodne i fer izbore u Crnoj Gori.

Radna grupa sastavljena je od predstavnika većine parlamentarnih političkih subjekata u Crnoj Gori i nevladinih organizacija koje se bave izbornom problematikom iz raznih uglova. Na konstitutivnom sastanku učestvovali su: Srđan Miljanić (Demokratska partija socijalista), Spasoje Kovačević i Slađana Živković (Socijalistička narodna partija), Miodrag Radović (Socijaldemokratska partija), Aleksandar Jovićević (Socijaldemokrate Crne Gore), Zagorka Pavićević i Jelena Milićević (Pozitivna Crna Gora), Haris Mekić (Bošnjačka stranka), Luka Rakčević (Ujedinjena reformska akcija), Zdravko Šoć (Liberalna partija), Hasim Resulbegu (FORCA), Marash Dedvukaj (Albanska alternativa) i Milica Kovačević (Centar za demokratsku tranziciju), a u ime organizatora Ana Vujošević iz CGO-a, Ivana Bogdanović iz UMHCG i Vuk Maraš iz MANS-a. U radu Radne grupe učestvuju i Savo Šofranac (DEMOS), Vladimir Jokić (Demokratske Crne Gore) i Dubravka Popović (Centar za monitoring i istraživanje), koji su zbog objektivnih razloga bili spriječeni da prisustvuju konstitutivnom sastanku.

cgo-cce-radna-grupa-dik4

Cilj radne grupe je da sagleda sva postojeća podzakonska akta Državne izborne komisije kojima se detaljno propisuju različiti aspekti izbornih radnji i da ponudi rješenja za unaprijeđenje, a u susret predstojećim parlamentarnim izborima koji su planirani za oktobar 2016. godine.

Kao što su organizatori Radne grupe više puta do sada navodili, postojeća podzakonska akta posjeduju brojne nedorečenosti, kao što je to na primjer situacija oko mogućnosti glasanja lica koja nemaju fotografiju u sistemu MUP-a prilikom zaključivanja biračkog spiska ili nedovoljno precizirano korišćenje prava na tajno glasanje za lica sa invaliditetom, kao i obaveze u dijelu pristupačnosti biračkih mjesta. Sa druge strane, u nekim podzakonskim aktima nisu dovoljno precizno propisani određeni pravni postupci, primarno procedura za odlučivanje po prigovorima od strane izbornih komisija i izvođenje dokaza u tim postupcima, kao i slučajevi utvrđivanja sukoba interesa članova organa za sprovođenje izbora.

Obuhvat Radne grupe odnosi se na sljedeća podzakonska akta: Pravila o radu biračkih odbora, Pravila o glasanju putem pisma, Pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja, Etički kodeks organa za sprovođenje izbora i Poslovnik Državne izborne komisije, a ukoliko od strane članova Radne grupe bude postojao takav zahtjev, ovaj obuhvat može se proširiti i na sva druga podzakonska akta koja su u nadležnosti Državne izborne komisije.

Planirano je da Radna grupa izvrši analizu podzakonskih akata i definiše preporuke za unapređenje do 7. jula 2016. godine, nakon čega će preporuke biti konsultovane sa zainteresovanom javnošću i upućene Državnoj izbornoj komisiji na dalje postupanje.

Konstituisanje i rad Radne grupe dio je projekata „Pošteni izbori slobodni od korupcije“ koji finansira Evropska unija.

CGO, UMHCG i MANS