CGO o situaciji u crnogorskim medijima sa ekspertima EK

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podijelio je svoje nalaze o situaciji u oblasti medija u Crnoj Gori sa ekspertima Evropske komisije, koja su nedavno organizovala dvije nezavisne ekspertske misije. Cilj eskpertskih misija bio je da eksperti EU dobiju sveobuhvatan pregled situacije na području medijskih sloboda u Crnoj Gori, i to iz ugla svih relevantnih aktera.

U okviru prve misije, u Podgorici su boravili eksperti iz Velike Britanije – Džeremi Mekbrajd i Stiv Krošou – koji su održali sastanak sa predstavnicima civilnog društva 26.maja 2016. Sa njima se sastala Ana Nenezić, koordinatorka programa CGO-a, koje se osvrnula na okvir u kojem djeluju mediji u Crnoj Gori, ukazujući na nedostatnosti pravnog i institucionalnog okvira, posebno u dijelu finansiranja medija iz javnih fondova. Dodatno, u fokusu razgovora bila je i bezbjednost i zaštita novinara i kapaciteti i način rada nadležnih organa u istragama napada na novinare i medije.

cgo-cce-ek-eksperti3

U okviru druge nezavisne misije, u Podgorici je boravio italijanski ekspert Mauricio Mensi koji se sa predstavnicima civilnog društva susreo 30.maja 2016. Pored razgovora o postojećem pravnom okviru i mogućnostima njegovog unaprijeđenja, fokus je bio i na samoregulaciji medija, funkcionisanju javnog servisa, a poseban dio na na pitanju državnog oglašavanje i drugih vidova finansijske podrške medijima. Tom prilikom, Nenezić je detaljno predstavila nalaze istraživanja koje je CGO sprovodio u oblasti finansiranje medija iz javnih fondova u Crnoj Gori, ukazujući da je ova oblast neregulisana i netransparentna, kao i da ne postoji politička volja da se ovo pitanje pravno uredi.

cgo-cce-ek-eksperti1

Naglasila je da uticaj vlasti na medijsko tržište, kroz davanja odnosno uskraćivanja sredstava u odnosu na uređivačku politiku medija, ali i druge represivne mjere državne administracije, može izazvati ozbilje devijacije na medijskom tržištu, i da je to već negativno uticalo na profesionalne standarde vodeći padu kvaliteta izvještavanja u Crnoj Gori.

Ujedno, ukazala je i na doprinos koji je CGO dao u cilju prevazilaženja ovakve situacije kroz pripremu amandmana na set medijskih ali i vezanih zakona – Zakona o javnim nabavkama i Zakona o državnoj pomoći – u cilju uspostavljanja jasnih mehanizama kontrole finansiranja iz javnih fondova i dodjele državne pomoći.

Svetlana Pešić
, saradnica na programima