Ne smiju se obesmišljavati fašistički ožiljci

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom objavljivanja autorskog teksta „Tri karte za Holivud“ Gorana Popovića u Dnevnim novinama, dana 06.06.2016, apeluje na sve aktere javne sfere da se sa dužnom pažnjom odnose prema događajima iz prošlosti a posebno da se uzdrže od pravljenja paralela sa nekim od pokreta koji su nanijeli neizbrisive patnje milionima ljudi radi dnevno-političkih opservacija crnogorske političke scene.

Popović je u svojoj kolumni, opisujući lidera Demokratske Crne Gore Aleksu Bečića naveo i sljedeće: «Aleksa je na crnogorskom političkom tržištu inače lansirao model “uniformisane partije”. Naćerao je čak i veterane SNP-a Velja Kaluđerovića i Nevena Gošovića da nose njegove uniforme. Bijela košulja i crvena kravata! Politička teorija i praksa, međutim, kazuju kako uniforma, a posebno politička uniforma nijesu izraz slobode i demokratije, već ortodoksne neslobode, u šta su se zorno uvjerili Njemci 30-ih godina prošlog vijeka. Možda bi, baš zbog toga, i Bečića trebalo da ispratimo u Holivud.»

Ohrabrujući Popovića, ili bilo kojeg novinara u Crnoj Gori, da kritički sagledava rad i ponašanje donosilaca odluka, ipak cijenimo da je poređenje sa fašističkim pokretom i njegovim liderom Hitlerom prešlo granice te kritike i da se na taj način ne doprinosi kvalitetu društvenog diskursa.

Prema pitanjima iz prošlosti koja za sebe vežu strašne ratne zločine treba se odnositi sa posebnim senzibilitetom, a obaveza je javnih djelatnika da upravo pružaju činjenice i da na taj način osnaže izgradnju kulture sjećanja. Svako banalizovanje te prošlosti može imati kontraproduktivan uticaj, a posebno uzimajući u obzir da fašističke ožiljke direktno nosi još jedan broj naših građana i građanki, a da oni svakako imaju uticaj i na njihove porodice. Time se ne nanosi šteta smo lideru jedne partije i partiji, već se vrijeđaju i žrtve fašizma.

CGO izražava uvjerenje da nije bila namjera novinara Popovića da na ovaj način uvodi razumijevanje fašizma u crnogorski politički diskurs i da će shodno tome napraviti ispravku prema Bečiću, Demokratama ali i žrtvama fašizma. Vjerujemo da je društvena kritika moguća bez ovako opasnih konstrukcija, a posebno u vremenu kada svjedočimo smanjenju tolerancije u savremenom društvu.

CGO cijeni da je nužno da se cjelokupno crnogorsko društvo sjeća strašnih zločina tokom II Svjetskog rata, kao i da se angažovanje svih društvenih aktera, pogotovo onih čija se riječ plasira javno, mora bazirati na oblikovanju vrijednosnog okvira, koji bi uvažio dignitet žrtava i osudio te zločine. Zato je nedopustivo olako poređenje političkih neistomišljenika sa onima koji su najodgovorniji za strašna stradanja tokom XX vijeka.

Tamara Milaš, saradnica na programima