Ne smijemo dozvoliti relativizaciju Holokausta

Povodom dešavanja na nedavno održanoj tribini ”Holokaust i sjećanja” na Festivalu tolerancije u organizaciji NVO 35 mm (članice Građanske alijanse), a na kojoj je od strane učesnika Borisa Raonića saopšteno ”ono što se sada dešava na teritoriji države Izrael protiv nekih drugih Semitskih naroda je neka nova vrsta holokausta možda i najveća u ovom vijeku…” predstavnici nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite ljudskih prava izražavaju jasan stav da je takav odnos prema zločinu i njegovim žrtvama, koje ujedno predstavljaju i manjinski narod u Crnoj Gori, nedopustiv. Takođe, izražavamo protest i žaljenje zbog neprimjerenih komentara prema Jevrejima koji su preplavili društvene mreže posljednjih dana, kao posljedica polemike koja je pokrenuta na ovoj tribini.

Crna Gora teži multikulturalnosti, toleranciji i multietničkom skladu, a upravo su organizacije civilnog drustva uložile i dalje ulažu velike napore u ovom pravcu. Bez obzira na motive i namjere, javna polemika oko pitanja holokausta treba da bude pažljivo vođena uz korištenje preciznih formulacija kojima se neće relativizovati zločin.

Holokaust se ne može poistovjetiti sa kršenjima ljudskih prava Palestinaca. Sistemsko istrebljivanje između 5 do 6 miliona Jevreja od strane nacističkog režima u Njemačkoj je genocid bez pandana u svjetskoj istoriji.

Podržavamo apele organizacija za ljudska prava da se kontinuirano vodi dijalog o kršenjima ljudskih prava gdje god se ona dešavaju, ali ne na način koji vrijeđa bilo koje žrtve ili poništava dimenzije bilo kojeg zločina.

Goran Đurović, predstavnik nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava u Savjetu RTCG
Ana Novaković, izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO)
Zlatko Vujović, predsjednik UO Centra za monitoring i istraživanje (CEMI)
Danijel Kalezić, predsjednik UO Queer Montenegro
Ivana Vujović, predsjednica UO Juventasa
Biljana Zeković, izvršna direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica