Uručene diplome polaznicima XXVII generacije Škole demokratije

U Podgorici su večeras svečano uručene diplome polaznicima XXVII generacije Škole demokratije, koju organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome su uručili Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, i prof. dr Radovan Radonjić, voditelj Škole.

Uručujući diplome polaznicima Daliborka Uljarević je naglasila da se “na izgradnji demokratskih standarda mora kontinuirano raditi a obrazovanje je presudno za razvoj otvorenog društva aktivnih i odgovornih građana i građanki”. Ona je dodala da su “reforme u Crnoj Gori opterećene nedovoljnim političkim kapacitetima koji mogu na vizionarski, strateški, znalački i odgovoran način da demokratizuju i evropeiziraju državu. Tim prije je značajno da kroz obrazovanje osnažujemo kritičko mišljenje i javni diskurs zasnovan na argumentima, ali i da kao građani i građanke učestvujemo koliko god je to moguće u formulisanju i predlaganju mjera javnih politika i njihovom sprovođenju”. Uljarević je ocijenila da “upravo oni građani i građanke koji posvećeno rade na sopstvenom unaprijeđenju predstavljaju potencijal i šansu za reforme i izgradnju društva vladavine prava, profesionalnih institucija i ali i ustanovljenja modela u kojem će donosioci odluka kontinuirano podnositi račune za svoje odluke”.

cgo-cce-sd-xxvii

Prof. dr Radovan Radonjić je istakao da je Škola postala “stjecište studenata i đaka, “običnih” aktivista i političkih profesionalaca, radnika i univerzitetskih profesora, kao i svih drugih koji žele da – posredstvom većih znanja o demokratiji, ljudskim pravima i slobodama, odnosno o građanskoj transformaciji Crne Gore i njenim evroatlanstkim integracijama – postanu aktivni sudionici u stvaranju svog svijeta i vlastitog života”. On je podsjetio da je “Škola otvorena za sve koji su odista zainteresovani za stvaranje boljeg i pravednijeg društva – ne u oblacima već u vlastitoj zemlji, ne uz pomoć transcendentnih sila već primjerenim korišćenjem države, politike, vlasti i vladanja”.

“Polaznici Škole demokratije, svojom već prepoznatljivo ljudskom i intelektualnom smjernošću i usmjerenošću daju svoj doprinos, realno još uvijek prilično sporim i teškim, ali i sve vidljivijim i produktivnijim, demokratskim iskoracima Crne Gore u rješavanju unutrašnjih problema i zadataka i u procesima integrisanja u Evropu i svijet”, zaključio je Radonjić.

Škola demokratije
je posvećena razumijevanju ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje. U njoj se izučavaju teorijska znanja, komparativna praksa i sama vještina i umijeće primjene demokratskih načela u svakodnevnom životu, a posebno u političkoj sferi. Program Škole demokratije je organizovan kroz petomjesečnu seriju sesija, u vidu predavanja, radionica, panel diskusija, simulacija, konferencija, prikazivanja filmova praćenih razgovorom o njima, itd.

XXVII generaciju Škole demokratije uspješno je završilo 30 polaznika/ce iz čitave Crne Gore, uglavnom predstavnici/ce političkih partija, vladinih institucija, medija, NVO, studenata/kinja i drugih. Oni su, u okviru ovog programa, imali priliku da čuju predavanja uglednih domaćih i stranih profesora, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, NVO sektora, novinara, nezavisnih institucija, diplomatskog kora, itd. Diplome su dobili: Aldan Ramović, Aleksandar Bulatović, Aleksandra Dujović, Anka Odović, Belma Šestović, Bojan Ćuzović, Dejan Dragović, Dijana Mitrović, Dženana Kuč, Haris Banda, Ivica Vukčević, Jakša Vuković, Jelena Kontić, Jovan Dašić, Katarina Bošković, Ljiljana Milović, Marija Jovčič Stanković, Marko Bajčetić, Marko Korać, Mileva Jovović, Milica Joksimović, Milosava Cerović, Perko Mijatović, Petar Dabanović, Petar Josifović, Samira Resuljović, Samra Radončić, Selma Korać, Vladan Vlahović i Željko Stanković.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, kao i činjenica da je ovo XXVII generacija, ohrabruju i pokazuju da u Crnoj Gori postoje oni građani i građanke koji su spremni da budu društveno angažovani i aktivni učesnici tekućih procesa, ali i da rade na sopstvenoj izgradnji kapaciteta. Ovaj program je ustanovljen 2003, a do sada ga je uspješno završilo 765 građana i građanki Crne Gore.

Svetlana Pešić, saradnica na programima