Predstavljena CGO studija “Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore” na regionalnoj školi

Udruženje profesora istorije Evrope (EUROCLIO) i Udruženje istoričara Crne Gore (HIPMONT) organizovali su, na Lovćenu, drugu regionalnu ljetnu školu “Istorija koja povezuje Istok i Zapad”, od 12. – 17. avgusta 2016. U okviru programa Škole, predstavnice Centra za građansko obrazovanje (CGO) Tamara Milaš i Isidora Radonjić predstavile su studiju “Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?”, koju je CGO nedavno objavio.

Učesnici ljetne škole – nastavnici istorije, muzejski pedagozi, arheolozi, istraživači, NVO aktivisti – su usavršavali svoje vještine, ali i kapacitete, kroz transnacionalni transfer znanja i iskustva. Kroz brojna predavanja, radionice, diskusije i studijske posjete, istorijski edukatori i aktivisti su stimulisani da kreiraju i sprovode inovativne nastavne metode u učionicama, institutima, muzejima, ali i da rade na stvaranju okvira za zajednički pristup za rad sa istorijom. Doprinoseći tome, istraživački tim CGO-a je predstavio analizu udžbenika istorije za osnovnu i srednju školu, kao i za nekoliko fakulteta Univerziteta Crne Gore, uz rezultate istraživanja koje sprovedeno među studentima o tome koliko oni znaju o nedavnoj prošlosti Crne Gore i regiona. To su pratile i preporuke za unaprijeđenje i modernizaciju predavanja istorije radi objektivnijeg sagledavanja istorijskih činjenica, ali i snaženja procesa pomirenja.

cgoeuroclio

Studija CGO-a “Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?” od svog prvog predstavljanja u junu 2016, izaziva veliku pažnju laičke i stručne javnosti. Ona argumentovano opominje da formalni obrazovni sistem u Crnoj Gori njedri generacije koje ne znaju gotovo ništa o skorašnjoj istoriji regiona, ali i Crne Gore. Crnogorski udžbenici ovo pitanje šturo obrađuju, uz ignorisanje brojnih i važnih podataka a posebno onih koji bi potencijalno mogli otvoriti pitanje odgovornosti mnogih koji su i sada u strukturama vlasti. To potvrđuje i istraživanje koje je CGO uradio među studentima Pravnog, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka, a koje ukazuje na poražavajuće rezultate ovakvog odnosa prosvjetnih vlasti prema važnom istorijskom periodu kad je riječ o (ne)znanju studenata, ali i kadra koji treba da obrazuje nove generacije.

Pored samostalnih aktivnosti CGO-a u pravcu pozicioniranja i rješavanja neadekvatnog predavanja istorije, CGO cijeni da participacija na ljetnjoj školi u organizaciji EUROCLIO-a i HIPMONT-a, predstavlja sjajno mjesto za učenje o primjerima dobre prakse u pristupu proučavanja sukobljenih narativa na polju proučavanja zajedničke prošlosti iz drugih sredina.

Autori studije “Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?” su saradnice CGO-a Tamara Milaš i Isidora Radonjić, kao i Miloš Vukanović, istoričar i kordinator EUROCLIO-a za Crnu Goru.

Tamara Milaš, saradnica na programima